Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
514406
Complexnummer
514404 - Wilhelminapark
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82800/165
Kadastrale aanduiding
Abstede C 8641
Abstede C 9017
Utrecht, Wilhelminapark 42, Wilhelminapark

Omschrijving

Inleiding

HERDENKINGSBANK, opgericht ter herdenking van het 12 1/2 jaar ambtsjubileum van burgemeester Fockema Andreae, gesitueerd aan de westzijde van het park en uitgevoerd in een aan de Amsterdamse-School verwante stijl.

Omschrijving

In baksteen opgetrokken zitbank, met halfrond uitgevoerd verhoogd middendeel (met op de rugleuning het opschrift "Burgemeester Dr J.P. Fockema Andreae - 1914 - 1926" en aan weerszijden een lager recht deel, op de penanten "18 maart 1914"en 18 sept. 1926".

Waardering

Herdenkingsbank, van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een aan de Amsterdamse School verwante stijl, tevens vanwege cultuurhistorische waarde vanwege de verbondenheid met de historie van Utrecht en als karakteristiek onderdeel van het Wilhelminapark.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 514404. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Voorwerpen op pleinen en dergelijke Straatmeubilair Zitbank Herdenkingsbank

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1926
1926
exact

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Expressionisme
stijlzuiver