Complexgegevens

Complexnummer
514404

Omschrijving

Inleiding

Complex bestaande uit PARK in Engelse landschapsstijl naar ontwerp van tuinarchitect H. Copijn, in één opzet uitgevoerd met het ontwerp aan de Emmalaan en omgeving van H. Loran, met bestemming wandelpark en parkaanleg met een deel villa-bouw, oorspronkelijk genaamd het Oudwijkerveldpark, geopend in 1898 en vanwege het kroningsjaar van koningin Wilhelmina in 1898 hernoemd in Wilhelminapark. Doel was het aanleggen van een wandelpark en een aantrekkelijke woonomgeving voor de welgestelde inwoners van de stad.

Het park sluit aan de noordzijde bij Oudwijk aan op de parkaanleg van de Emmalaan, aan de zuidzijde is de Julianalaan de afsluiting van het park.

Bebouwing aan de westzijde (Wilhelminapark) is bij het oorspronkelijke ontwerp van park in het plan meegenomen. Bebouwing aan de oostzijde (Koningslaan) is in aansluiting op het gerealiseerde park tot stand gekomen.

De toegang van het park geschiedt onder meer aan de oostzijde via een KNUPPELBRUGGETJE over een waterloop, welk deel uitmaakt van een oude Vechtloop. In 1925 is een THEEHUIS gesitueerd nabij de grote vijver, ter vervanging van het oorspronkelijke melkhuisje. Andere waardevolle toevoegingen bestaan onder meer uit een HERDENKINGSBANK, een BRUGLEUNINGEN boven een duiker en, hier buiten de bescherming vallend: enkele beelden en een bunker (1942). Aan de zuidoostzijde is een deel van de omringende bebouwing recent ingevuld met moderne villa's.

Het Wilhelminaparkcomplex bestaat uit de volgende onderdelen:

- de historische parkaanleg

- het theehuis

- herdenkingsbank

- brugleuningen

- knuppelbrug

Omschrijving

Park, aangelegd op voormalige hoveniersgronden en gedeeltelijk op een voormalige buitenplaats, bestaande uit een grote vijver met twee eilanden en fontein, speelveld, diverse weiden, een rijpad voor koetsen en diverse wandelpaden, slingerende waterpartijen langs de rand van het park en veel bijzondere boomsoorten. Het geheel omgeven door aaneengesloten bebouwing aan oost- en westzijde, uitlopend aan de noordzijde op de parkaanleg van de Emmalaan, aan de zuidzijde op de Julianalaan.

De hoofdwegen lopen oost en west (Loolaantje) en noord-zuid door het park en zijn verbonden door slingerende zijpaden. Centraal ligt een grote vijver met eilandjes met boomgroepen, ten zuiden daarvan een groot grasveld.

Waardering

In 1898 geopend Wilhelminapark naar ontwerp in Engelse landschapsstijl van H. Copijn, van algemeen belang vanwege de landschappelijke, tuinarchitectuurhistorische en stedenbouwkundige waarde vanwege de over het algemeen gaaf bewaarde aanleg in landsschapsstijl, de bijzondere boomsoorten en als elementair onderdeel van het te beschermen gezicht Wilhelminapark en omgeving.