Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
514409
Complexnummer
514404 - Wilhelminapark
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82801/1
Kadastrale aanduiding
Abstede C 9017
Abstede C 6265
Abstede C 8641
Utrecht, Wilhelminapark 42, Wilhelminapark

Omschrijving

Omschrijving

In 1897-1898 in samenhang met de PARKAANLEG met villabouw rond de Emmalaan ingericht wandelpark, genaamd Oudwijkerveldpark, hernoemd in 1898 in "Wilhelminapark", met een niervormige plattegrond, toelopend aan de noord- en zuidzijde. Aan de noordzijde overgaande via Oudwijk in een uit dezelfde tijd daterende parkaanleg met bebouwing van de Emmalaan, aan de zuidzijde aansluitend met een groen ovaal op de bebouwing van de Julianalaan; deze aansluiting dateert van omstreeks 1910. Centraal gelegen speels gevormde vijver, met een lint-achtige uitloper naar het westen, gedeeltelijk doorlopend in zuidwestelijke richting en één naar het oosten, hier aansluitend op een waterloop langs de gehele oostzijde van het park. In de vijver twee eilandjes en een fontein. Aan de noord- en zuidzijde van de centrale vijver weiden, de zuidelijke is de grootste en ovaal van vorm. Aan de oostzijde loopt een rijpad van noord naar zuid, aan de westzijde een wandelpad, voorts zijn er smalle, slingerende wandelpaden door het gehele park. De toegangen tot het park liggen aan de westzijde onder andere tegenover de Burgemeester Reigerstraat, aan de zuidzijde (Julianalaan), aan de oostzijde tegenover de Louise de Colignystraat en middels bruggen over het water ter hoogte van de Prins Hendriklaan en tegenover Koningslaan nr 34, tenslotte aan de noordzijde bij Oudwijk. De beplanting bestaat uit een mengeling van inheemse bomen en exoten, waarbij de bomen onder meer fungeren als begeleiding, zowel langs de randen van het park, met name langs de Koningslaan en langs de zuidwestzijde van het park - straat genaamd Wilhelminapark - als onder meer langs delen van de grote ovale weide aan de zuidzijde. In het gehele park zijn er naast in rijen gesitueerde bomen tevens allerlei clusters van bomen. Tussen de centrale vijver en de grote weide, is een theehuis gesitueerd temidden van bomen.

Waardering

Parkaanleg, van algemeen belang vanwege tuinarchitectuurhistorische waarde, als fraai voorbeeld van Engelse landschapsstijl met grote centrale vijver met eilandjes en fontein, diverse weiden, inheemse bomen en exoten. Van cultuurhistorische waarde als onderdeel van het te beschermen stadsgezicht Wilhelminapark en omgeving. De parkaanleg is als onderdeel van het oeuvre van tuinarchitect H. Copijn en Loran van belang

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 514404. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen Park

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1897
1898
exact

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Gemengde tuinstijl
stijlzuiver

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Copijn, H ; Stad Utrecht
tuinarchitect / landschapsarchitect