Actualiteit gegevens: 01-12-2021

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
515356
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
19 maart 2001
Kadaster deel/nr: 
82774/95
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Groningen
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Het Hogeland
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Warffum
X-Y coördinaat: 
232583 - 601571

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Inleiding

In het begin van de jaren dertig wordt op het terrein van de Stichting Landarbeid te Warffum een aantal landarbeiderswoningen gebouwd. De Stichting had tot doel het bevorderen van het verkrijgen van onroerend goed voor landarbeiders. In 1918 werd namelijk de Landarbeiderswet van kracht, die landarbeiders de mogelijkheid bood om een stukje land met woning (een plaatsje) te kopen onder het beding van wekelijkse aflossing. De ARBEIDERSWONING met omringende grond, Helpman 11, is zo'n plaatsje. Zij is in 1933 gebouwd in opdracht van de heer K. Huizinga in een Ambachtelijk-tradionele trant. Ontwerpers en aannemers van het pand waren de heren H. Poel en J. Kuiper uit Warffum.

Helpman, het gebied waarin de landarbeiderswoning ligt is aangewezen als gebied met bijzondere waarden. De woning ligt op de hoek van een rijtje vrijstaande landarbeiderswoningen van het zogenaamde "krimpjestype". Een sloot scheidt de plaatsjes van de openbare weg.

Omschrijving

ARBEIDERSWONING opgetrokken in een rode baksteen op een trasraam van gesinterde baksteen, dat reikt tot de onderdorpels van de vensters. Het pand dat aan weerszijden een krimp heeft, wordt gedekt door een driezijdig schilddak tegen een rechte voorgevel met strakke windveren. Op het dak dat omlijst wordt door een goot op houten klossen, een grijze kruispan met uitzondering van het dakvlak aan de westzijde (achtergevel), dat een grijze muldenpan draagt; op de nokeinden twee gemetselde schoorstenen en in het dakvlak aan de zuidzijde een houten dakkapel onder een lessenaarsdak. De gevels van het woongedeelte worden geleed door H-vensters met een bovenlicht met glas-in-lood strips en schuin aflopende onderdorpels van gesinterde baksteen.

De hoofdentree bevindt zich in de oostgevel (voorzijde) in een portiek met een houten plafond, een gesinterd bakstenen zijmuurtje met een hoekpilaar van rode baksteen erop, en een twee treden hoge gemetselde stoep met betonnen bordes. In de zijgevel (noord) van de portiek een H-venster. De houten paneeldeur heeft een kijkgat en een bovenlicht met glas-in-lood strips. Ook in de oostgevel twee H-vensters en in de top een tweedelig venster met als scheiding een houten beschot. Zowel vensters als portiek worden afgesloten door een rollaag. In de noordgevel bevinden zich een tweedelig-, een enkelvoudig- en een klein venster, alle onder een rollaag. In deze gevel bevond zich oorspronkelijk een deur, deze is dichtgemetseld. De westgevel heeft een dubbele schuurdeur, twee ijzeren vensters met roedenverdeling en rollaag en een klein houten venster met rollaag. In de zuidgevel die een smalle platte uitbouw heeft bij de overgang van woon- naar schuurgedeelte, bevinden zich in het woongedeelte twee H-vensters, in de uitbouw een enkelvoudig en een tweedelig H-venster en in het schuurgedeelte een ijzeren venster met roedenverdeling.

Het INTERIEUR valt wegens teveel vernieuwingen buiten de bescherming.

Waardering

Arbeiderswoning in gebied met bijzondere waarden van algemeen belang vanwege cultuurhistorische waarde

- als goed voorbeeld van een krimpjestype uit het begin van de jaren dertig

- als representatief voorbeeld van een woning gebouwd krachtens de Landarbeiderswet

- vanwege de sobere, maar verzorgde traditionele vormgeving met eigentijdse materialen

- vanwege de vrij hoge mate van gaafheid van het exterieur

- vanwege de typerende ligging in een gebied met landarbeiderswetwoningen.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaHelpman119989 ESWarffum

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieWoningen en woningbouwcomplexenWoonhuis(K)Woonhuis

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
WarffumD1534

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
ambachtelijk-traditionele bouwtrantonbepaald

Bouwtypen

HoofdcategorieSubcategorieBouwtypeToelichting
Woningen en woningbouwcomplexenWoonhuis(K)Arbeiderswoning(K)

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
19331933exactvervaardiging