Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
515672
Complexnummer
515670 - De Duinen
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82858/77
Kadastrale aanduiding
Eelde C 2830
Eelde C 1371
Eelde C 364
Eelde C 363
Eelde C 1365
Eelde C 2829
Eelde C 2207
Eelde C 348
Eelde C 1366
Bij Lemferdingerlaan 6, 9765 AR te Paterswolde

Omschrijving

Omschrijving onderdeel 2:

PARKAANLEG, XIXa; het grootste deel van de hier en daar flink geaccidenteerde aanleg, een klein landschappelijk park, stilistisch zeer verwant aan de parken van L.P. Roodbaard, maar waarschijnlijk ouder, ligt ten zuidoosten van het huis en heeft een plattegrond in de vorm van een onregelmatig trapezium; het centrum ervan bestaat uit een min of meer rond weiland, dat omgeven is door bos en ervan gescheiden is door een diepe sloot, die ten noorden van het weiland overgaat in een langwerpige vijver, met grillige oevers in landschapsstijl, waarover men uitzicht heeft vanuit de oostelijke zijgevel van het huis; de vijver zou de plattegrond van een vis hebben; in het bos rond het centrale weiland ligt een patroon van gebogen onverharde wandelpaden; in de zuidwesthoek van dit parkgedeelte ligt een rechthoekig weiland, dat geen visuele band met het huis heeft; langs de westrand van dit parkdeel loopt een zandlaan, onregelmatig beplant met eik. Ten westen van het huis ligt een vierkant gebiedje met een moestuin zonder opstallen of muren; verder een weiland langs de westgrens en een zeer geaccidenteerd bosje langs de Lemferdingerlaan.

Aan de voorzijde van het huis (zuidkant) ligt een zeer kleine romantische aanleg met een (nauwelijks meer herkenbaar) rondgaand pad langs een gazon, waarin een zonnewijzersokkel; verder met o.a. een treurbeuk en een rode beuk; oostelijk naast deze aanleg de restanten van een kleine rotstuin uit het begin van de 20e eeuw.

Grote delen van de parkaanleg gaan terug op de parkaanleg van de voormalige buitenplaats Lemferdinge (eind 18de of begin 19de eeuw). Na de verkaveling van Lemferdinge werd op een deel ervan de 'nieuwe' buitenplaats De Duinen gesticht. Onder meer de vijverpartij en de ronde weide ten zuidoosten van het huis zijn relicten van de oudere aanleg van Lemferdinge.

Waardering

PARKAANLEG is van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;

- vanwege de landschappelijk-visuele waarden;

- als goed voorbeeld van een kleine landschappelijke aanleg uit het eind van de 18de of het begin van de 19de eeuw, waarbij delen van de reeds aanwezige parkaanleg van de voormalige buitenplaats Lemferdinge zijn geïntegreerd.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 515670. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen Historische aanleg

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen Landschapspark

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Landschapsstijl
stijlzuiver