Actualiteit gegevens: 01-12-2021

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
516045
Complexnummer: 
516044 - Boerderijcomplex
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
10 augustus 2001
Kadaster deel/nr: 
82864/149
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Zuid-Holland
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Lansingerland
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Bergschenhoek
X-Y coördinaat: 
96185 - 442547

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Inleiding

Aan de dijk van de Rotte gelegen BOERDERIJ in Ambachtelijk Traditionele stijl oorspronkelijk van rond 1800. Tegen de boerderij aangebouwd aan de noordoostelijke zijde bevindt zich een stal uit 1884. Uit die periode dateert ook het bedrijfsgedeelte van de boerderij. Aan de andere kant bevindt zich een blokvormige aanbouw van recenter datum. Aan de achterzijde loopt een afwateringssloot. Op het erf staan vijf leilindes. De landschappelijke situering aan de Rotte wordt ernstig bedreigd door de tegenover gelegen Rotterdamse flatbebouwing. De boerderij maakt onderdeel uit van een complex waartoe ook het toegangshek behoort.

N.B. de blokvormige latere aanbouw aan de zuidelijke (linker) zijde is voor bescherming van ondergeschikt belang.

Omschrijving

Op een rechthoekige plattegrond in geel IJsselstenen kruisverband opgetrokken boerderij van het hallehuistype onder een afgewolfd zadeldak, met rietdekking. Rondom loopt een gepleisterde plint. De eveneens op een rechthoekige plattegrond opgetrokken aangebouwde schuur heeft een met golfplaten gedekt zadeldak.

De op de Rotte uitkijkende voorzijde van de boerderij, gedeeltelijk onderkelderd, heeft links twee schuiframen en rechts twee vierruitsramen, verder drie kelderramen met diefijzers en in de top twee kiepramen onder anderhalfsteens strekken; vlechtingen in de top. De zuidelijke gevel is gepleisterd met schijnvoegen en heeft, links van de recente aanbouw, twee schuiframen met tweeruits bovenlicht en een schuifraam met drieruits bovenlicht, met persiennes. Verder een los twee- en een los drieruits raam.

In het eind 19de-eeuwse bedrijfsgedeelte (achterhuis) vier stalramen met facetroedeverdeling, twee opgeklampte deuren en muurankers. Aan de onderzijde bevindt zich een goot van klinkers.

De achtergevel heeft een nieuw houten beschot, een vierruitsvenster, drie deuren, waarvan een met bovenlicht, hooiluiken en twee zesruitsvensters.

De noordelijke zijde, waartegen in 1884 een stal is aangebouwd, heeft vijf stalramen met facetroedeverdeling, een achtruits stolpraam, een nieuwe deur, een nieuw raam, twee vierruits vensters, vier kelderramen met diefijzers en één luik.

De stal met rondomlopende plint is slechts rudimentair verbonden met de boerderij. Tussen beide bouwlichamen bevindt zich een onoverdekte binnenstraat met keien, aan één zijde gesloten door een deur. De in gele steen opgetrokken voorgevel van de stal heeft aan weerszijden van de jaartalsteen (1884) twee stalramen met facetroedeverdeling waarboven zich het hooiluik, met halfrond tweeruits bovenlicht, bevindt. Hierboven een rood stenen strek. De zijkant aan de binnenstraat heeft een achtpas raam en een modern kozijn. De achterkant heeft een lage, aangekapte aanbouw met daarin een deur en drie tweruits ramen. De andere lange zijde heeft twee inrijdeuren, waarvan één met een getoogde loopdeur, een stalraam met facetroedeverdeling, een deur met tweeruits bovenlicht, een drieruits raam en boven de muuropeningen rode rollagen.

In het interieur is ondermeer van belang het woonhuis met diverse laat-19de-eeuwse en oudere elementen bewaard gebleven. De oude plavuizen van de dubbele kelder, paneeldeuren (waarvan één rond XVIIIa) en kasten, in de mooie kamer alsmede witjes, Delfts blauwe tegels en paarse tegeltableau's voorstellende een stier en een paard (XVIIIe). De schouw in de eetkamer met consoles. In de opkamer een bedstedewand met negentiende-eeuwse indeling. In het bedrijfsgedeelte bevindt zich nog het waterreservoir met goot naar de stallen. In de driebeukige stallen met standvinken nog de oorspronkelijke tussenmuur tussen koeien- en varkensstal. De indeling van de aangebouwde stal is nog intact.

Waardering

De boerderij is van algemeen belang vanwege cultuurhistorische waarde wegens de plaats in de agrarische ontwikkelingsgeschiedenis van Zuid-Holland.

De boerderij is van algemeen belang vanwege architectuurhistorishce waarde wegens de lange en afleesbare bouwgeschiedenis, de kenmerkende detaillering van het oudere woonhuis en de zeldzame interieuronderdelen.

De boerderij heeft ensemblewaarde vanwege de ruimtelijke, stilistische en functionele relatie met de overige complexonderdelen.

De boerderij heeft een beeldbepalende functie binnen de ruimtelijke structuur van de agrarische bebouwing aan de Rotte.

De boerderij is gaaf in hoofdvorm en in onderdelen.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaRottekade1212661 JSBergschenhoek

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieBoerderijen, molens en bedrijvenBoerderij (M)Boerderij(M1)
Neeoorspronkelijke functieBoerderijen, molens en bedrijvenBoerderij (M)Veestal
Neeoorspronkelijke functieVoorwerpen op pleinen en dergelijkeErfscheiding(D)Hek

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
BergschenhoekB1809

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
ambachtelijk-traditionele bouwtrantstijlzuiver

Bouwtypen

HoofdcategorieSubcategorieBouwtypeToelichting
Boerderijen, molens en bedrijvenBoerderij (M)Hallehuisboerderij

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
18001800globaalvervaardiging
18841884exactverbouwing

uitbreiding met stal en bedrijfsgedeelte