Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
516057
Complexnummer
516054 - Scheepswerf Van Duijvendijk BV
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82870/113
Internationaal kenteken
Nee
Kadastrale aanduiding
Krimpen aan den IJssel C 8474
Krimpen aan den IJssel C 8477
IJsseldijk 363, 2922 BK te Krimpen aan den IJssel

Omschrijving

Inleiding

Houten LOODS uit het einde van de 19e eeuw onderdeel van het scheepswerfcomplex Van Duijvendijk aan de IJsseldijk. De loods ligt in de zuidwestelijke hoek van de werf aan de dijk, met de noklijn haaks op de dijk. Aan het begin van de 20e eeuw is het zuidelijke deel van de loods verbreed en verbouwd tot woonhuis.

Omschrijving

Houten langgerekte loods op rechthoekig grondplan onder zadeldak belegd met rode Hollandse pannen en hangstijl. Tegen de zuidelijke kopgevel bevindt zich een dwarsgeplaatst rechthoekig woonhuis onder zadeldak. De wanden van de loods zijn opgebouwd uit gerabatte horizontale delen. De westelijke en oostelijke langsgevel van de loods zijn voorzien van meerruits vensters. Aan de noordzijde versmalt de loods zich. De noordelijke kopgevel aan de IJssel bezit dubbele deuren.

Het twee bouwlagen tellende woonhuis tegen het zuidelijke deel van de loods heeft wanden van gerabatte vertikale delen en is geplaatst onder een met rode Hollandse pannen gedekt zadeldak dat aan beide zijden iets oversteekt en hier is afgewerkt met windveren en makelaars met sierbekroningen. De voorgevel van het woonhuis aan de straatzijde (zuid) heeft een asymmetrische indeling bestaande uit een voordeur met links daarvan twee vensters en rechts daarvan een venster. De verdieping bezit vier vensters. De beide kopgevels hebben een geveltop afgewerkt met iets uitspringend beschot van smallere en aan de onderzijde versierde houten delen. In de toppen bevinden zich kleine keperboogvormig afgesloten vensters. De eerste en tweede bouwlagen bevatten grotere vensters.

Inwendig heeft de loods een houten gebintconstructie met gezaagde stijlen en balken.

Waardering

De loods met kopwoning is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde als onderdeel van een scheepsloods met een grotendeels 19e- en vroeg 20e-eeuwse verschijningsvorm.

De loods is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde als typologisch voorbeeld van een bij een scheepswerf behorende houten loods. De loods is grotendeels oorspronkelijk in hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.

De loods heeft ensemblewaarde als historisch-functioneel onderdeel van de scheepswerf.

De loods heeft stedenbouwkundige waarde vanwege de beeldbepalende situering aan de dijk in Krimpen aan den IJssel.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 516054. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen Opslag Loods

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1875
1900
globaal
verbouwing
1900
1925
globaal
verbreding zuidelijk deel en verbouwing tot woonhuis

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
ambachtelijk-traditionele bouwtrant
stijlzuiver