Actualiteit gegevens: 20-11-2020

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
516405
Monumentnaam
De monumentnaam is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Lutje Willink
Complexnummer: 
516404 - Lutje Willink
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
27 augustus 2001
Kadaster deel/nr: 
19787/27
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Gelderland
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Berkelland
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Geesteren
X-Y coördinaat: 
234669 - 460184

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Omschrijving

De BOERDERIJ met voor- en achterhuis is gebouwd op een L-vormige plattegrond en is in baksteen, gemetseld in kruisverband, opgetrokken. Het voorhuis (met op de haaks op de Hekweg gelegen nokas twee schoorstenen), bestaat uit een rietgedekt schilddak, terwijl het aangekapte, deels met rietgedekte achterhuis in het lage deel van het dakschild met gesmoorde nieuw verbeterde Hollandse pan is belegd. In het afgewolfde dak van het achterhuis is een uilebord gevat. Rondom het voorhuis is een pad van klinkers aangelegd, dat aan de linkerzijgevel naar het erf leidt en ter hoogte van het middenhuis een goot bevat ter afwatering van spoel- en hemelwater. Het brede voorhuis telt in de VOORGEVEL zes vensterassen waarvan de deuropening in het linker gedeelte van de gevel is gesitueerd en door een venster (met daaronder twee draairamen als kelderlicht uitgevoerd met diefijzers), van de hoek is gescheiden. De vensters in het voorhuis zijn alle aan elkaar identiek en bestaan uit een zesruits schuifraam, waarvan de bovenste twee ruiten zijn voorzien van kathedraalglas. De ramen zijn gevat tussen een gecementeerde lekdorpel en een 11/2-steense streklaag. Luiken met kraalschroten flankeren de vensters. De kozijnen van de (moderne) deur met vier deurruiten rust op hardstenen neuten. Boven de deur bevindt zich een door een verticale roede gedeeld tweeruits bovenlicht, bestaand uit kathedraalglas. Een 11/2-steens streklaag beëindigt de deuropening. Tussen het tweede en derde venster van rechts vermeldt een gevelsteen: 'RLW/ALW/ HDD/1867'. Onder de daklijst zijn zes zolderraampjes opgenomen. In de merendeels blind uitgevoerde LINKER ZIJGEVEL van het voorhuis is enkel een venster opgenomen dat aan de linkerzijde grenst aan het middenhuis. De twee kelderlichten in het rechter gedeelte zijn evenals de twee zolderraampjes identiek aan hun varianten die in de voorgevel voorkomen en beschreven zijn. In de RECHTER ZIJGEVEL van het voorhuis bevinden zich zowel twee vensters als twee zolderraampjes van het reeds omschreven type uit de voorgevel.In het INTERIEUR van het voorhuis is onder meer van belang de z.g. 'mooie kamer' met een houten schouw die is voorzien van robuuste consoles. Het achterhuis met aangrenzende schuur wordt vanuit het voorhuis linksom als één massa beschreven. De LINKER ZIJGEVEL van het achterhuis bezit van links naar rechts gezien de volgende onderdelen. In een nieuw opgetrokken halfsteens metselverband zijn zes tweeruits betonnen stalraampjes geplaatst. Het middenhuis (kruisverband) heeft een klein vierkant venster met vierruits raam. De opgeklampte enkelruits deur, wordt door een klein enkelruits raam links geflankeerd. Deur en raam zijn geplaatst onder een in het achterhuis aangekapt platdak. Beide vensters in dit gedeelte van de linkerzijgevel zijn voorzien van diefijzers en rusten op een gecementeerde lekdorpel. In het met pannen gedekte gedeelte van het zadeldak bevindt zich een tweeruits dakraam. De ACHTERGEVEL is symmetrisch van opzet en dateert uit '1870', aldus de sluitsteen boven de dubbele deeldeur met middeler (in een onderschoer) die door een 11/2-steens korfboog met drie gepleisterde sluit- en aanzetstenen wordt beëindigd. Ter weerszijden bevindt zich een rondboogvenster met enkelruits raam, rustend op een hardstenen lekdorpel en door een koppenlaag omgeven waarin vijf gepleisterde sluit- en aanzetstenen. In de linkerzijde van de gevel zijn twee, in de rechter is er één kleine staldeur geplaatst, die door eensteens korfbogen worden beëindigd. Deze deuren bezitten behalve drie gepleisterde sluit- en aanzetstenen in de korfbogen, ieder nog aan één zijde van de deuren een vierde gepleisterde steen. Onder de licht overkragende pannen wordt de gevel afgesloten door een uitgemetselde rollaag met afgeronde hoeken. Gesneden windveren sluiten het dakvlak af. De achtergevel van de linker schuur (sluitsteen: '1911') vertoont gelijkenis met de schuur rechts. De aan de zuidzijde van het achterhuis grenzende schuur is in grauwe baksteen, in kruisverband, opgetrokken. Het in slechte staat verkerende dak is deels door nieuw verbeterde pan gedekt; het noordelijke dakschild is voorzien van eterniet golfplaten. In plaats van terugliggende inrijdeuren zoals de hiervoor besproken schuur bezit deze gevel, dubbele opgeklampte deeldeuren, aansluitend het gevelvlak. Behalve in de, met gepleisterde sluit- en aanzetstenen voorziene korfboog, komt ook in de dagkanten van de deur een gepleisterd blok voor. De ter weerszijden van de deuren geplaatste rondboogvensters, tesamen met de rechts in de gevel zich bevindende staldeur zijn identiek aan die, die in de achtergevel van het achterhuis voorkomen. De linker staldeur bestaat uit een moderne schuifdeur. De gevel wordt door eenzelfde rollaag onder de pannen als in de naastgelegen gevel van de rechtse schuur afgesloten. Het met betonnen Muldenpan gedekte schilddak is op de kepers voorzien van zinkslabben. Tussen de twee schuren bevindt zich een zakgoot. Dezelfde gesneden windveren als in de naast gelegen achtergevel van het achterhuis sluiten hier het dakvlak af. Het INTERIEUR van het achterhuis telt zes door ankerbalken onderverdeelde gebintvakken. Tegen de muur van het voorhuis bevindt zich aan de taszolder een zg. 'hekselsnijder' (voersnij-apparaat). De RECHTER ZIJGEVEL bezit vier getoogde stalraampjes, waarvan drie van het type 'spinnekop', de vierde geheel links is modern. Zij bezitten zowel eensteens lek- als bovendorpel. In het midden van de gevel is een opgeklampte, recht afgesloten staldeur opgenomen.De VOORGEVEL van de rechterschuur ligt in het verlengde van de achtergevel van het voorhuis en is er deels ingeschoven. Gelijkvloers zijn twee moderne vensters aangebracht met tweeruits klapramen met een bovenlicht eveneens als tweeruits klapraam uitgevoerd. Beide zijn door een halfsteens segmentboog boven een blind boogveld afgesloten. De kozijnen rusten op een betonnen lekdorpel. Geheel rechts in de gevel bevindt zich een modern venster ter plaatse van een staldeur die door eensteens segmentboog wordt afgesloten. In de verdieping komen twee getoogde zoldervensters voor, met meerruits indeling. Zij zijn geklemd tussen een halfsteens segmentboog en een lekdorpel bestaande uit een rollaag. Het INTERIEUR van de aangrenzende schuur van hetzelfde type als het achterhuis bevat drie gebintvakken die aansluiten op een varkensstal gesitueerd tegen de westgevel (voorgevel voorhuis).

Waardering

BOERDERIJ MET AANGEBOUWDE SCHUUR daterend uit tweede helft 19de eeuw en uitgebreid in het eerste kwart 20ste eeuw.

- Van architectuurhistorisch belang als goed voorbeeld van een boerderij uit de tweede helft van de 19de eeuw en het eerste kwart van de negentiende eeuw. Het voorhuis is onder meer bijzonder vanwege de brede opzet. De boerderij is in relatie tot de bijgebouwen van belang.

- Van stedenbouwkundig belang als essentieel onderdeel van het boerderijcomplex Lutje Willink.

- Van cultuurhistorische waarde vanwege de naamgeving Lutje Willink en de door vererving daarvan afgeleide benamingen als Klein Willink, Groot Willink en Nieuw Groot Willink. Boerderijen met deze benamingen zijn alle ten zuiden van de Hekweg te vinden. Het complex geeft tevens, o.a. vanwege de compleetheid van de erfbebouwing, een bijzonder goed beeld van het agrarische leven in de Achterhoek in de periode 1850-1940.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaHekweg97274 DNGeesteren

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieBoerderijen, molens en bedrijvenBoerderij (M)Boerderij(M1)

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
GeesterenL702

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
ambachtelijk-traditionele bouwtrantstijlzuiver

Bouwtypen

HoofdcategorieSubcategorieBouwtypeToelichting
Boerderijen, molens en bedrijvenBoerderij (M)T-huisboerderij

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
18671867exactvervaardiging