Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
516995
Complexnummer
516994 - Complex Dorpstraat
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82827/159
Kadastrale aanduiding
Goirle F 1098
Dorpstraat 43, 5133 AE te Riel

Omschrijving

Inleiding.

De direct ten westen van de Dorpsstraat staande voormalige LOOIERIJ (1) in Ambachtelijk-Traditionele stijl, is een blokvormig gebouw uit omstreeks 1890. Het gebouw heeft verschillende keren kleine verbouwingen ondergaan, waarbij enkele vensters zijn vervangen. Omstreeks 1920 is de looierij, blijkens de moeten in met name de zuidelijke gevel, met een bouwlaag verhoogd.

Omschrijving.

Het drielaags pand met kapverdieping heeft een rechthoekige plattegrond en wordt gedekt door een zadeldak, gedekt met oud-Hollandse pannen. De gevels zijn opgetrokken in handvorm baksteen. In de noordelijke en zuidelijke (dragende) zijgevels zijn smeedijzeren muurankers geplaatst, die de houten vloerbalken van de verdiepingsvloeren verankeren. De straatgevel is op de begane grond uitgevoerd in baksteen en voorzien van een viertal getoogde, houten vierruits vensters, afgewisseld met een tweetal blinde spaarnissen. Het nathuis op de begane grond is vanuit de noordelijke zijgevel toegankelijk via een opgeklampte deur. Erboven is per bouwlaag, inclusief de kapverdieping, een houten opgeklampt laadluik onder gemetselde strek aanwezig. Op de eerste en tweede verdieping worden deze luiken, zoals de deur naar het nathuis, geflankeerd door vierruits vensters. In de topgevel een tweeruits getoogd licht. De zuidelijke bakstenen zijgevel is grotendeels blind. Verschillende vensters, qua uitvoering overeenkomstig die in de noordelijke gevel, zijn dichtgezet. In de topgevel een klein licht, niet meer voorzien van een roedenverdeling. Op de etage een eenvoudige, gesloten houten loopbrug naar de etage van het woonhuis. Het drooghuis, bestaande uit de eerste en tweede, alsmede de kapverdieping van de looierij, is aan de straatzijde voorzien van gepotdekseld over elkaar liggende windluiken. Op de eerste verdieping een opgeklampt laadluik. De op het westen gesitueerde achtergevel, via een klinkerpad vanaf de noordelijke zijde te bereiken, heeft in de bakstenen gevel van het nathuis twee opgeklampte deuren, terwijl in de houten gevel van het drooghuis twee maal tien windluiken zijn aangebracht. Van de nagelvaste inventaris resteert in de werkplaats van het drooghuis een gecementeerde looibak. Een houten spiltrap leidt naar de eerste verdieping.

Waardering.

Het complex is van algemeen belang vanwege de volgende waarden: cultuurhistorische waarden: het complex heeft belang als bijzondere uitdrukking van de sociaal-economische ontwikkeling in het zuiden van Noord-Brabant; het is van belang als bijzondere uitdrukking van de technische en typologische ontwikkeling van de hoogbouw voor de leerlooierij in een landelijke gemeente rond 1900; architectuurhistorische waarden: het complex is van belang wegens de nog steeds afleesbare samenhang van het exterieur en het interieur en vanwege de relatie tussen de looierswoning en het bedrijfsgebouw; ensemblewaarden: het complex is van bijzondere betekenis voor het aanzien van de streek; zeldzaamheid: het complex is als voorbeeld van een middelgrote ambachtelijke leerlooierij betrekkelijk zeldzaam geworden; gaafheid/herkenbaarheid: het complex is van belang wegens de architectonische gaafheid van het exterieur en interieur.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 516994. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Industrie Looierijgebouw

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1890
1890
globaal

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
ambachtelijk-traditionele bouwtrant
invloeden