Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
516999
Complexnummer
516997 - Complex St. Antonius-Abt
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82934/4
Kadastrale aanduiding
Goirle F 953
Kerkstraat 1, 5133 AJ te Riel

Omschrijving

Inleiding.

Aan de oostelijke zijde van de Kerkstraat, door een ondiepe voortuin van de openbare weg gescheiden, staat de R.K. PASTORIE met aangebouwd KOETSHUIS van de St. Antonius-Abt parochie. Het gebouw dateert, blijkens het jaartal dat op de kroonlijst is geschilderd, uit 1874 en is opgetrokken in een Eclectische stijl.

Omschrijving.

Het tweelaags gebouw heeft een rechthoekige plattegrond en wordt gedekt door een afgeplat schilddak met lei in Maasdekking. Op het bekronende plat dak staat een kleine smeedijzeren klokkestoel met windvaan. De gevels zijn opgetrokken in baksteen en alle bepleisterd. De strak symmetrische voorgevel telt vijf vensterassen, waarvan de middelste, met entreepartij, licht risaleert, evenals de twee lisenen, die de gevel afsluiten. Deze gestucte lisenen zijn voorzien van spaarvelden, waarin cirkelvormig lijstwerk. Horizontale geleding vindt plaats door de toepassing van een gepleisterde plint en hardstenen dorpellijsten. De gevel wordt afgesloten door een forse kroonlijst met tandlijst, waarop een geprofileerde goot op klossen. De vensters zijn alle getoogd en hebben een gestucte kuif. Op de begane grond zijn ze achtruits en voorzien van de oorspronkelijke houten rolluiken met kast, op de etage zesruits. De paneelvoordeur, voorzien van een omlijsting in stuc en bekroond door een lijst, is vervaardigd uit teakhout en heeft een eenvoudig bovenlicht en een hardstenen stoeptrede. In de zuidelijke zijgevel op de begane grond een zesruitsschuifvenster, voorzien van diefijzers. Er achter is een eenlaags koetshuis op rechthoekige grondslag aangebouwd, voorzien van een getoogde opgeklampte vleugelpoort. Het afgeplatte schilddak is gedekt met oud-Hollandse pannen. De achtergevel heeft eveneens twee bouwlagen en is voorzien van vijf vensterassen. De zesruits vensters op de etage zijn hier voorzien van de oorspronkelijke houten rolluiken met kast. Tegen deze gevel staat een serre-achtige eenlaags aanbouw op rechthoekige grondslag. De bovenlichten van de vensters zijn voorzien van gekleurd glas.

Waardering.

De pastorie is van algemeen belang vanwege de volgende waarden: cultuurhistorische waarden: het gebouw is van belang als bijzondere uitdrukking van de ontwikkeling van het katholicisme in Midden-Brabant; architectuurhistorische waarden: het heeft bijzonder belang voor de geschiedenis van de architectuur en de bouwtechniek; het is van belang wegens het bijzondere materiaalgebruik en de ornamentiek; ensemblewaarden: het complex is van bijzondere betekenis voor het aanzien van de voor de negentiende-eeuwse kerkdorpontwikkeling in Noord-Brabant typerende lintbebouwing.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 516997. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Religieuze gebouwen Kerkelijke dienstwoning Pastorie(F)
Nee Voorwerpen op pleinen en dergelijke Gedenkteken(D) Gedenkteken(D6) H. Hart-beeld

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1874
1874
exact
verbouwing
1920
1920
globaal
Rond 1920 is beeld geplaatst

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Eclecticisme
invloeden
Pastorie