Actualiteit gegevens: 01-12-2021

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
517060
Monumentnaam
De monumentnaam is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Processiepark/grot St. Willebrord
Complexnummer: 
517058 - Complex St. Willebrord
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
18 december 2001
Kadaster deel/nr: 
82735/92
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Noord-Brabant
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Rucphen
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Sint Willebrord
X-Y coördinaat: 
99648 - 396301

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Inleiding.

Achter de St. Willebrordkerk ligt in de bocht van de Pastoor Bastiaansensingel het processiepark met daarin opgenomen een kerkhof en een pad dat met een knik om de kerk heen loopt. De aanleg van het park geschiedde in de periode direct na de gereedkoming van de kerk in 1926. De beelden werden geplaatst tussen 1932 en 1934. Het betreft een Mariabeeld voor de kerk en drie BEELDEN op het kerkhof. De pelgrims die de LOURDESGROT bezochten werden zo in de gelegenheid gesteld om de kruisweg te volgen. Deze zijn in Traditionalistische stijl met elementen van Neo-Gotiek.

Omschrijving.

In de groene omgeving van het met loofbomen beplante processiepark staan de volgende beelden. Voor de westgevel van de kerk staat in de as van het toegangspad een Mariabeeld. Dit beeld is een copie van het wonderbeeld te Lourdes. Op een hoge gebosseerde sokkel staat het gekroonde beeld. Bij de noordelijke zijkapel, vlak voor de ingang van het kerkhof is een afbeelding van de Piëta. Maria heeft Jezus op schoot, met op de achtergrond een kruis met lijkwade. Dit is een van de drie meer dan levensgrote witte kunststenen beelden die zijn geschonken door de familie Lanslots-Sprundel. Halverwege het kerkhof is een grafleggingsgroep bestaande uit vijf personen. Zij dragen de in lijkwade gewikkelde figuur van Jezus naar een muur met blinde nis, het graf. Aan het einde van het kerkhof staat een als Calvariegroep te benoemen beeldengroep. Op een lage heuvel van brokken bergsteen staan de drie treurende Maria's. Het kruis dat zij bezien is heden, anno 2001, leeg, eens was hierop de gekruisigde Christus bevestigd.

Waardering.

Het processiepark met beelden is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorisch belang als voorbeeld van een geestelijke ontwikkeling, met name de ontwikkeling van het katholicisme en de stichting van nieuwe bedevaartplaatsen in het Interbellum. Het is tevens van belang als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van processieparken. Het heeft kunsthistorische waarde vanwege de stijl en ornamentiek. De ensemblewaarde is ook gelegen in de hoogwaardige kwaliteit van de beelden en de historisch-ruimtelijke relatie met groenvoorzieningen en wegen.

Locatie

LocatienaamLocatieomschrijving
Sint WillebrordKerk St. Willebrord

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieKastelen, landhuizen en parkenTuin, park en plantsoenPark

Processiepark

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
RucphenD8834
RucphenD8679
RucphenD8831
RucphenD8678

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
Traditionalismeinvloeden

Met elementen van Neo-Gotiek.

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
19261926exactvervaardiging

In park werden de beelden geplaatst 1932-1934

19251925exactverbouwing

Lourdesgrot