Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
517252
Complexnummer
517250 - Schoolcomplex Schoolstraat
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82666/125
Kadastrale aanduiding
Wouw L 1314
Schoolstraat 1, 4724 BJ te Wouw
Schoolstraat 3, 4724 BJ te Wouw

Omschrijving

Inleiding.

ONDERWIJZERSWONING, gebouwd in 1913-14 naar ontwerp van J. van Groenendaal met kenmerken van Neo-Renaissance. De woning staat haaks op Schoolstraat, de zijgevel grenst aan de rooilijn. Tussen school en woning is een afscheiding van een smeedijzeren hek tussen pijlers.

Omschrijving.

Het woonhuis is twee lagen hoog op een rechthoekige plattegrond onder zadeldak waarvan de nok haaks op de straat staat. Tegen de achtergevel is een verspringende éénlaagse aanbouw onder plat dak geplaatst.

Het huis is uitgevoerd in baksteen op een iets uitstekende plint. Rondom zijn speklagen in een afwijkende kleur baksteen aangebracht. Het dak heeft een overstek op klossen en is gedekt met verbeterde Hollandse pannen. Het huis heeft in voor- en achtergevel grote ramen onder korfbogen. De ramen hebben roedenverdelingen, de boogvelden in de achtergevel zijn gevuld met metselmozaïek. De topgevels voor en achter hebben een kleiner raam met roedenverdeling. De linkerzijgevel is nagenoeg blind, aan voor- en achterkant een smal raam onder korfboog.

De aanbouwen aan de achterzijde zijn voorzien van deuren.

Waardering.

De onderwijzerswoning is van algemeen belang. Het pand heeft cultuurhistorische waarde als uitdrukking van de sociale ontwikkeling, het representeert de ontwikkeling van het katholiek onderwijs op het platteland. Het heeft architectuurhistorische waarden wegens de ornamentiek en is van belang als ertegenwoordiger van het werk van de architect. Het is gaaf bewaard gebleven.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 517250. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Dienstwoning(K) Onderwijzerswoning

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1913
1914
exact

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Neo-Renaissance
invloeden

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Groenendaal, J.H.H. ; Noord-Brabant
architect / bouwkundige / constructeur