Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
517888
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82975/116
Internationaal kenteken
Nee
Kadastrale aanduiding
Koudekerk aan den Rijn A 1862
Hazerswoude B 4037
Hazerswoude B 4035
Bij Bruggestraat 7, 2396 HC te Koudekerk aan den Rijn

Omschrijving

Inleiding

Mechanische OPHAALBRUG van het Amsterdamse type, gebouwd in 1929 ter vervanging van een dubbele klapbrug uit 1876 over de Oude Rijn bij de entree naar de oude dorpskern van Koudekerk.

N.B. Het val is vervangen door een val met een stalen gelaste constructie. In de jaren vijftig van de 20ste eeuw werd het brugwachtershuisje gemoderniseerd en voorzien van een modern bewegingsmechanisme. Het brugwachtershuisje is daardoor voor bescherming van ondergeschikt belang. De zuilen met lantaarns die bij de oprit van de brug geplaatst waren zijn verwijderd.

De leuningen en het wegdek zijn recentelijk verbeterd.

Omschrijving

Geklonken ijzeren ophaalbrug met vrijstaande, door een raamwerk verstevigde hameistijlen. Deze zijn aan de onderzijde verbreed en voorzien van vakwerkkwadranten. De balanspriemen bestaan uit naar beide uiteinden verjongend raamwerk waartussen dwarsbalken en diagonaalstaven aangebracht zijn. De hameiregel bestaat eveneens uit een opengewerkte raamwerkconstructie. Tussen de balans en het val zijn ijzeren hangstangen bevestigd.

Het beweegbare deel (circa 6 meter) wordt ondersteund door twee paar bakstenen bruggenhoofden met ieder een driehoekig bakstenen balkon rustend op een betonnen console. Aan weerszijden van de brug zijn in het water houten aanlegpalen met ijzeren balken geplaatst.

Waardering

De uit 1929 daterende ophaalbrug is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde als representant van het Amsterdamse type dat een belangrijke schakelfunctie vormde in de typologische ontwikkeling van ophaalbruggen waarbij de balans beweegt tussen twee vrijstaande hameistijlen. Bovendien is deze brug voorzien van weinig voorkomend raamwerk in de balanspriemen.

Van cultuurhistorische waarde als uitdrukking van planologische en verkeerstechnische ontwikkelingen langs de Oude Rijn.

De ophaalbrug heeft, behoudens enkele verbeteringen, zijn oorspronkelijke verschijningsvorm behouden en is vanwege de gaafheid en herkenbaarheid van belang als voorbeeld van een ijzeren ophaalbrug uit het eind van de jaren twintig van deze eeuw.

Tevens is de ophaalbrug van grote stedenbouwkundige waarde vanwege de beeldbepalende situering over de Oude Rijn bij de entree naar Koudekerk.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Weg- en waterbouwkundige werken Brug(C) Verkeersbrug

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1876
1876
exact

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Weg- en waterbouwkundige werken Brug(C) Ophaalbrug (C)

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing