Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
517905
Complexnummer
517903 - Dorpsplein4 cafecomplex
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82684/113
Internationaal kenteken
Nee
Kadastrale aanduiding
Riethoven B 2718
Dorpsplein 4, 5561 AV te Riethoven

Omschrijving

Inleiding.

De drie aaneengebouwde SCHUREN dateren uit de late negentiende eeuw. Ze staan in verspringende hoeken tegen elkaar aan en tegen de achtergevel van het dorpscafé-boerderij, waarmee de driehoekige kavel goeddeels wordt opgevuld. De eindgevel van de achterste schuur is rond 1985 vernieuwd.

Omschrijving.

De schuren zijn opgetrokken uit handvorm baksteen en de nokas van elk dak loopt parallel aan de straat.

Direct aan het hoofdgebouw vast is een klein laag bakstenen gebouw onder zadeldak met rode oudhollandse pannen. De gevel wordt vrijwel geheel ingenomen door een inrijpoort.

Hiernaast staat een rechthoekige bakstenen schuur met gecementeerde plint en rechte steekankers, onder een zadeldak met zwarte muldenpannen. Het springt naar voren ten opzichte van de andere twee. In de linker zijgevel bevindt zich een getoogde deur.

Iets gedraaid ten opzichte van de middelste schuur is de rechthoekige bakstenen schuur met rechte steekankers en zadeldak waarop rode oudhollandse dakpannen. Deze schuur heeft diverse ramen en een deur. In het bovenste gedeelte zijn kruisvormige uitsparingen in het metselwerk. De eindgevel, de linker zijgevel, is vernieuwd en versterkt met steunberen.

Waardering.

De schuren zijn van algemeen belang. Het geheel heeft cultuurhistorisch belang als voorbeeld van de sociaal-economische ontwikkeling van de landbouw en de horeca in de provincie en als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de multifunctionele boerderij.

Architectuurhistorisch is het van belang vanwege de bijzondere samenhang tussen exterieur en interieur. Het is tevens van belang vanwege de gecompliceerde bouwgeschiedenis, die een afspiegeling is van de groei van het multifunctionele geheel. Het is belangrijk vanwege de gaafheid van het in- en exterieur en is als langzaam gegroeid geheel zeldzaam.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 517903. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen Opslag Schuur (G) Schuren voor opslag

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1910
1910
globaal

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing