Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
518025
Complexnummer
518024 - Scheepvaartgeleidebakens Voorzaan
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82832/150
Kadastrale aanduiding
Zaandam I 9723
Zaandam, Spiekeroog/In de oude Haven

Omschrijving

Inleiding

Houten SCHEEPVAARTGELEIDEBAKEN uit omstreeks 1886, gesitueerd in de Oude Haven, op enkele meters ten zuiden van het midden van de nieuwe brug (Spiekeroog) naar het Eiland in de Voorzaan te Zaandam. Dit object maakt deel uit van een complex van twee bakens. Het andere baken staat aan de Houthavenkade. Het houten baken is sinds 1886 enkele malen vernieuwd en stond tot 1997 op de zuidpunt van Het Eiland.

Omschrijving

Houten scheepvaartgeleidebaken, bestaande uit een verticale balk, gesteund door een voet van vier verticale balken, diagonale balken en een platform. De balk wordt bekroond door een driehoekig rooster waarvoor zich een lamp bevindt.

Waardering

Het houten scheepvaartbaken is van algemeen belang wegens cultuurhistorische waarde als grotendeels gaaf bewaard voorbeeld van een laat 19de-eeuws houten scheepvaartgeleidebaken. Het scheepvaartgeleidebaken heeft ensemblewaarde als onderdeel van een stelsel van twee bakens, waarvan het andere staat aan de Houthavenkade.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 518024. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Weg- en waterbouwkundige werken Kust- en oevermarkering Baken

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1886
1886
globaal

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing