Complexgegevens

Complexnummer
518024

Omschrijving

Omschrijving

Complex van twee SCHEEPVAARTGELEIDEBAKENS die in elkaars verlengde staan opgesteld. Eén van beide bakens, een ijzeren, dateert van 1886, het andere houten exemplaar is in oorsprong waarschijnlijk van dezelfde datum, maar na die tijd enkele malen vervangen. Het houten baken stond oorspronkelijk op de zuidelijke punt van het eiland in de Voorzaan (thans in de Oude Haven, ongeveer halverwege het Spiekeroog). Het ijzeren baken stond in oorsprong aan de Hogendijk (thans aan de Houthavenkade). In 1997-1998 zijn beide bakens verplaatst naar hun huidige positie.

Waardering

Het complex van twee scheepvaartgeleidebakens is van algemeen belang wegens cultuurhistorische waarde als gaaf bewaard voorbeeld van een stelsel van laat 19de-eeuwse scheepvaartgeleidebakens ten behoeve van het scheepvaartverkeer op de Voorzaan.