Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
518124
Complexnummer
518123 - Begraafplaats
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82925/128
Kadastrale aanduiding
Rijswijk G 2846
Rijswijk G 2841
Rijswijk G 2847
Rijswijk G 2842
Rijswijk G 2844
Rijswijk G 2843
Sir Winston Churchillln 233, 2282 JS te Rijswijk

Omschrijving

Inleiding

AANLEG als onderdeel van het complex Algemene begraafplaats, op een verhoogd terrein aan de Sir Winston Churchilllaan, in 1916 uitgevoerd naar ontwerp van de tuinarchitect L.A. Springer in Gemengde Tuinstijl. In 1935/'36 werd de begraafplaats spiegelbeeldvormig verdubbeld. L.A. Springer (1855-1940) werkte als tuinarchitect aan het eind van de 19de en het begin van de 20ste eeuw en raakte vooral bekend met zijn ontwerpen voor parken en tuinen.

N.B. In 1949/1950 werd de begraafplaats een tweede keer uitgebreid, wegens de leeftijd en de op zichzelf staande aanleg die niet aansluit op het oudere deel, is de na-oorlogse uitbreiding (de noordelijke helft omvattend) voor bescherming uitgesloten.

Omschrijving

Verhoogd gelegen begraafplaats met een rechthoekige plattegrond en een symmetrisch assenpatroon met halfronde en rechte paden. Piramidaal gesnoeide meelbesbomen accentueren het assenstelsel dat is ingevuld met diverse volwassen bomen met verschillende kleuren en bladstructuren (beuken, taxus, prunus, oost-indische kers, gladitia, ceder, coniferen, etc.). Verder veel zorgvuldig vormgegeven grafzerken en familiegraven van onder meer vooraanstaande Rijswijkse families.

Waardering

De begraafplaats uit 1916 met uitbreiding uit 1935/1936 is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een begraafplaats uit het eerste kwart van de 20e eeuw en een goed daarbij aansluitende uitbreiding.

Van architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een begraafplaats naar ontwerp van L.A. Springer met een aanleg in Gemengde Tuinstijl die gekenmerkt wordt door een symmetrisch assenstelsel. Van tuinhistorisch belang als voorbeeld van een begraafplaats uit het oeuvre van de tuinarchitect.

De begraafplaats heeft ensemblewaarde vanwege de functionele en ruimtelijke relatie met de verschillende complexonderdelen.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 518123. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Uitvaartcentra en begraafplaatsen Begraafplaats en -onderdelen Begraafplaats

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1916
1916
exact
verbouwing
1935
1936
exact

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Gemengde tuinstijl
stijlzuiver

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Springer, L.A. ; Zuid-Holland
tuinarchitect / landschapsarchitect