Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
518125
Complexnummer
518123 - Begraafplaats
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82925/111
Kadastrale aanduiding
Rijswijk G 2842
Sir Winston Churchillln 231 C, 2282 JS te Rijswijk
Sir Winston Churchillln 233, 2282 JS te Rijswijk
Sir Winston Churchillln 231 D, 2282 JS te Rijswijk

Omschrijving

Inleiding

AULA, onderdeel uitmakend van het complex Algemene Begraafplaats uit 1916. De aula is gelegen in de zuid-oostelijke hoek van de begraafplaats en gebouwd in een aan het neoclassicisme verwante bouwstijl.

N.B. de aula is in 1948 verbouwd.

Omschrijving

Eenlaags, rechthoekig, grijs gepleisterd pand onder een plat dak met een als kroonlijst uitgevoerde gootlijst. De voorgevel (zuid-west) bestaat voor 2/3 deel uit een door vier zuilen ingedeelde loggia waarachter twee dubbele paneeldeuren en een dubbele deur met vensters geplaatst zijn. De vloer van de galerij is belegd met terrazzo. In de linker zijwand van de galerij bevindt zich een rechthoekige, rastervormig ingevulde opening. In het rechter deel van de voorgevel zijn twee ronde vensters geplaatst. De linker zijgevel bevat drie geschakelde vensters onder een doorlopende latei.

In de rechter zijgevel komen hoge dubbele paneeldeuren voor waarvan het bovenste paneel met glas-in-lood gevuld is en bevatten alle vensters, alsook die in de achtergevel dergelijke vullingen. Rechts daarvan een enkele paneeldeur onder een bovenlicht. Links in de gevel een dubbel venster en een klein venster.

De achtergevel heeft een strook met geschakelde vensters en daarnaast een afzonderlijk dubbel venster, in beide gevallen van glas-in-lood voorzien.

Waardering

De aula is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde als onderdeel van de begraafplaats en vanwege de aan het neoclassicisme verwante bouwstijl.

De aula is redelijk gaaf in hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.

Van ensemblewaarde als functioneel en ruimtelijk onderdeel van de begraafplaats.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 518123. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Cultuur, gezondheid en wetenschap Onderwijs en wetenschap Aula

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1916
1916
exact
verbouwing
1948
1948
exact

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Neo-Classicisme
invloeden