Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
518128
Complexnummer
518127 - Paulinaburch
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82925/114
Internationaal kenteken
Nee
Kadastrale aanduiding
Rijswijk H 2372
Lange Kleiweg 100, 2288 GR te Rijswijk

Omschrijving

Inleiding

BOERDERIJ van het langhuistype, maakt onderdeel uit van het boerderijcomplex "Paulinaburch", gebouwd tussen 1885 en 1890 in opdracht van de heer Repelaer met een voorgevel met stedelijke allure uitgevoerd in neorenaissancestijl.

Omschrijving

Boerderij bestaande uit een twee bouwlagen tellend, onderkelderd, woonhuis en een smaller schuurgedeelte. De gevels zijn vanaf een gepleisterde plint opgetrokken in rode baksteen met zijgevels van grauwe baksteen (kruisverband met knipvoeg). Het zadeldak is gedekt met verbeterde Hollandse pannen, op het lager gelegen zadeldak van de stal liggen gesmoorde oudhollandse pannen. De voorgevel (noord) is een trapgevel met sierankers en een windvaan in de top. De zesruits schuifvensters bevinden zich onder korfbogen met gepleisterde aanzet- en sluitstenen met diamantkop. In de boogvelden is siermetselwerk aangebracht. In het rechter deel van de gevel zijn twee keldervensters geplaatst, verder is de gevel symmetrisch opgebouwd met een centraal geplaatste entree die bestaat uit een paneeldeur met sierroosters onder een gebogen fronton. De deur heeft een bovenlicht met een gietijzeren levensboommotief. Aan weerszijden van de entree zijn twee vensters, op de verdieping zijn drie vensters met zes ramen geplaatst.

De linker zijgevel van het woonhuis (oost) heeft drie zesruits schuifvensters en een entree binnen een houten omlijsting met kroonlijst. De deur bevindt zich onder een bovenlicht met levensboom. De iets terugliggende stalgevel bevat gietijzeren stalvensters, twee rondboogvormige staldeuren, een dubbele rechtgesloten inrijdeur en een hooiluik.

De achtergevel van de boerderij is gepleisterd en voorzien van twee stalvensters.

De linker gevel van het woonhuis bezit drie keldervensters, drie zesruits schuifvensters en een gedeelde deur. In de stal zijn gebogen stalvensters geplaatst, een dubbele rechtgesloten deur binnen een gepleisterde omlijsting, een rondboogvormige en een rechtgesloten deur. In de gevel zijn muurankers bevestigd.

Interieur Van het interieur zijn slechts vermeldenswaard de houten standvinken, groepen, een trog en klinkerbestrating in de driebeukige stal.

Waardering

De boerderij van het langhuistype is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een streekeigen boerderijtype.

Van architectuurhistorische waarde als goed en gaaf bewaard voorbeeld van een boerderij met een voorname voorgevel in neorenaissancestijl.

De boerderij is gaaf in hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering van het exterieur. Het stalgedeelte heeft nog een gave indeling en onderdelen.

De boerderij heeft ensemblewaarde als onderdeel van het boerderijcomplex met een beeldbepalende ligging in het buitengebied van Rijswijk.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 518127. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Boerderij (M) Boerderij(M1)

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1885
1890
globaal

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Boerderijen, molens en bedrijven Boerderij (M) Langhuisboerderij

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Neo-Renaissance
stijlzuiver
ambachtelijk-traditionele bouwtrant
invloeden

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Repelaer ; Zuid-Holland
opdrachtgever