Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
518133
Complexnummer
518132 - Cromvliet
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82922/8
Internationaal kenteken
Nee
Kadastrale aanduiding
Rijswijk A 3946
Bij Beetslaan 251 a, 2281 TH te Rijswijk

Omschrijving

Inleiding

Vaste BRUG over duiker, gebouwd aan het begin van de 19de eeuw, wordt afgesloten door een in baksteen opgemetseld TOEGANGSHEK uit 1930, geplaatst toen de wijk Cromvliet werd aangelegd en de ingang van de buitenplaats van de Geestbrugweg naar de Beetslaan werd verlegd.

Brug met duiker en hek liggen in het verlengde van de oprijlaan van het huis Cromvliet.

Omschrijving

Met moderne klinkers geplaveid wegdek van de vaste brug over een duiker. De in baksteen gemetselde wanden van de zijkanten van de brug zijn cocaaf van vorm en haaks op de waterloop geplaatst. Aan weerszijden van het wegdek bevinden zich vernieuwde natuurstenen bollen waartussen smeedijzeren kettingen gehangen zijn. Aan de zijde van de oprijlaan (west) twee in rode en gele baksteen (kruisverband) opgemetselde, gebogen keermuren die beëindigd worden door een rollaag. Twee vierkante bakstenen pijlers sluiten de keermuren af, ter markering van de doorgang. Ze zijn circa 1 meter hoog en worden afgedekt door een hardstenen plaat met bolbekroning.

Waardering

De vaste brug met duiker uit het begin van de 19e eeuw met hekwerk uit 1930 is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarde wegens de functionele en visuele relatie met de buitenplaats.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 518132. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Weg- en waterbouwkundige werken Brug(C) Overkluizing

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1800
1830
globaal
bouwjaar duiker
verbouwing
1930
1930
exact
uitbreiding met hek

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Weg- en waterbouwkundige werken Brug(C)

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing