Actualiteit gegevens: 01-12-2021

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
518155
Monumentnaam
De monumentnaam is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Boerderij Sonnehoeck
Complexnummer: 
518153 - Sonnehoeck
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
30 juli 2001
Kadaster deel/nr: 
82925/147
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Zuid-Holland
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Westland
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Kwintsheul, Wateringen
X-Y coördinaat: 
76945 - 449094

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Inleiding

BOERDERIJ (hallehuistype) in Ambachtelijke-traditionele stijl, in kern mogelijk daterend uit de eerste helft van de 18e eeuw, met een sobere Neo-Renaissance voorgevel en een aanbouw aan de westgevel uit 1905. De lange zijde van de oorspronkelijke linker zijgevel is gepleisterd en van nieuwe kozijnen voorzien. De rechter zijgevel en achtergevel zijn nog goeddeels intact.

Oorspronkelijke aanleg met oude moerbeibomen en tegen de rechter zijgevel: drie leiperen

Omschrijving

Boerderij, opgetrokken op een rechthoekige, langwerpige plattegrond onder een met rode oud-Hollandse pannen gedekt, licht overkragend zadeldak. De aanbouw, parallelle met plat dak gaat over in de gepleisterde linker zijgevel. Het metselwerk van de voorgevel, in rode baksteen in kruisverband, wordt doorsneden door lagen gele strengperssteen. Op de begane grond bevinden zich twee zesruits schuiframen met in de kozijnen nog de duimen van de verdwenen luiken. Granieten drempel en neuten en betegelde stoepplaat bij de voordeur. De bovenlichten van de ramen en de deur bevinden zich op dezelfde hoogte en zijn voorzien van eenzelfde type boogvelden met siermetselwerk en segmentbogen met gele strengpers sluit- en aanzetstenen. Op de zolderverdieping een venster zoals beschreven. De overkragende dakrand rust op doorlopende gordingen. In de driezijdige erker van de aanbouw bevinden zich drie kozijnen zoals beschreven onder een houten, gekorniste daklijst. De rechter zijgevel met staafankers is opgemetseld in handvormsteen. Geheel links bevindt zich een smal schuifkozijn, waarna een schuifkozijn met afmetingen zoals aan de voorzijde en één wat breder kozijn. Alle vensters worden afgesloten door rollagen en hebben tegelafzaten. De brede kozijnen hebben toognagels. Rechts een paneeldeur met glas en sierroosters in het bovendeel, boven een hardstenen drempel met hardstenen gefrijnde neuten. Boven de deur een geprofileerd kalf met bovenlicht. Rechts naast de deur een liggend zesruits schuifkozijn en een gedeelde, opgeklampte deur. De achtergevel is een eenvoudige tuitgevel met rollagen als beëindiging. Het metselwerk komt overeen met dat in rechter zijgevel. Op de begane grond een houten roldeur met twee keer vierruitsraampjes, onder een houten koof. Hierboven een opgeklampte deur met ijzeren gehengen en twee hartvormige openingen, onder een rollaag. Tevens een zestienruits schuifkozijn onder een rollaag. In de top hangt een luidklok. Aan de rechterzijde bevindt zich een muur die haaks overgaat in een restant van een druivenmuur, met Hollandse pannen op de steunberen.

Het interieur bestaat uit een woongedeelte en een achterliggende schuur met een enkelvoudige balklaag waarop twee spanten.

AANLEG rondom boerderij in landschappelijk stijl met onder andere historische moerbeien rechts van de boerderij en links van de boerderij een boomgaard met onder andere, abrikozen en appels. Langs de rechterzijgevel van de boerderij drie historische leiperen in waaiervorm. Meer functionele aanleg rondom de kassen met half verharde paden en leifruit langs de fruitmuur. Restant van rails tussen de kassen, oorspronkelijk gebruikt in combinatie met een lorrie om kisten met producten te vervoeren van en naar de schuiten.

Waardering

Boerderij Sonnehoeck is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde als onderdeel van het tuindersbedrijf, dat verbonden is met de ontwikkeling van de regionaal en nationaal belangrijke Westlandse tuinbouw.

De boerderij Sonnehoeck is van algemeen belang vanwege architectuurhistorische waarde; als zeldzaam voorbeeld van een vroeg Westlandse boerderij met een duidelijk herkenbare oudere kern en vroeg twintigste-eeuwse toevoegingen.

De boerderij heeft ensemblewaarde vanwege de ruimtelijke en functionele samenhang met het erf en de achterliggende complexonderdelen.

De boerderij is van belang vanwege de gaafheid van de hoofdvorm en de onderdelen.

De aanleg is van belang vanwege de cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een gaaf bewaard gebleven erf met verschillende historische fruitrassen in het voor de fruitteelt zo belangrijke Westland. Tevens van belang vanwege het restant van de gebruikte transportmethode.

De aanleg is van tuinhistorische waarde als voorbeeld van een erf met deels een functionele- en deels een sieraanleg waarbij sier en nut (fruitteelt) met elkaar zijn verenigd. Tevens van tuinhistorische waarde vanwege de aanwezigheid van een groot aantal historische rassen die van oudsher op dit complex werden geteeld en werden geleverd door bekende firma’s zoals Zocher & Co. te Haarlem en de firma Zegveld te Rijswijk De aanleg is van belang vanwege de functionele en ruimtelijke samenhang met de overige onderdelen binnen het complex.

De aanleg is gaaf in hoofdvorm en is van belang vanwege de aanwezigheid van een groot aantal historische bomen en leifruit.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaHollewatering262295 LWKwintsheul

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieBoerderijen, molens en bedrijvenBoerderij (M)Boerderij(M1)

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
WateringenA6810
WateringenA7395

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
ambachtelijk-traditionele bouwtrantstijlzuiver
Neo-Renaissancestijlzuiver

voorgevel

Bouwtypen

HoofdcategorieSubcategorieBouwtypeToelichting
Boerderijen, molens en bedrijvenBoerderij (M)Hallehuisboerderij
Boerderijen, molens en bedrijvenBoerderij (M)Saksische boerderij

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
18001800globaalvervaardiging
19051905exactverbouwing

voorgevel