Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
518357
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82912/172
Kadastrale aanduiding
Amsterdam I 8314
Amsterdam, Rembrandtplein, Binnenstad

Omschrijving

Inleiding

Aan de westzijde van het Rembrandtsplein geplaatst MONUMENT voorstellende de kunstschilder en etser Rembrandt Harmensz. van Rhijn (1606-1669) naar een naturalistisch ontwerp uit 1843 van L. Royer. N.B. Het gietmodel kwam in 1847 gereed. Het monument werd in 1851 gegoten door de fa. Enthoven te 's-Gravenhage. Op 27 mei 1852 werd het beeld in aanwezigheid van Koning Willem III en Prins Hendrik onthuld op de toenmalige Botermarkt bij de ingang van de Reguliersdwarsstraat. In 1875 werd het standbeeld naar de tegenwoordige plek verplaatst (na afbraak van de Boterwaag - voorheen Regulierspoort). In 1876 werd het plein omgedoopt in Rembrandtsplein. In 1924 werd het oude voetstuk door een nieuw vervangen.

Omschrijving

Gietijzeren standbeeld op natuurstenen sokkel, met levensgrote voorstelling van de kunstenaar Rembrandt in staande houding met een etsnaald in de in de rechterhand; op het gietijzeren blok achter de Rembrandtfiguur onder meer een open geslagen (ets?) boek en een schilderspalet.

Opschriften: op de achterzijde van het beeld (W): 'L. Royer fcit 1847'.

Op de voorzijde van de sokkel (O): 'REMBRANDT'. Op de achterzijde van de sokkel (W): 'HULDE VAN HET NAGESLACHT, ANNO 1852'.

Waardering

Gietijzeren standbeeld van Rembrandt van algemeen belang vanwege de kunst- historische waarde vanwege het belang voor de 19de-eeuwse Nederlandse beeldhouwkunst alsmede van cultuurhistorische waarde als herinnering aan een van de grootste schilders uit de vaderlandse geschiedenis. Het beeld geldt bovendien als een topstuk in het oeuvre van Louis Royer.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Voorwerpen op pleinen en dergelijke Gedenkteken(D) Gedenkteken(D6)

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1847
1851
exact
Gietmodel in pleister 1847; monument in 1851 gegoten.

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Voorwerpen op pleinen en dergelijke Gedenkteken(D) Standbeeld

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Royer, L. ; Stad Amsterdam
beeldhouwer / steenhouwer / schrijnwerker