Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
518521
Complexnummer
518520 - De Weijer
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82678/48
Internationaal kenteken
Nee
Kadastrale aanduiding
Boxmeer L 2852
de Raetsingel 1, 5831 KC te Boxmeer

Omschrijving

Inleiding

Op een gedeeltelijk omgracht terrein aan de oostzijde van de kom van Boxmeer staat het voormalige klooster "De Weijer", bestaande uit onder meer een reeds beschermd woonhuis met achttiende-eeuwse ingezwenkte topgevel, een woonhuis uit 1719, beide recentelijk ingrijpend vernieuwd, en een eveneens reeds beschermd tweelaags dwarshuis, de voorgevel naar de Weversstraat, daterende uit de achttiende en negentiende eeuw. De bescherming wordt uitgebreid tot de uit ca. 1930 daterende, aan het reeds beschermde deel grenzende, tweelaags kloostergebouw met de refter en de Neo-Romaanse kruiskapel.

Omschrijving

Het tweelaags kloostergebouw heeft een rechthoekige plattegrond, met aan de noordzijde een weinig uitspringend dwarshuis, bekroond door topgevels. Het ter plaatse van de steunberen gedeeltelijk onderkelderde gebouw wordt gedekt door gekruiste zadeldaken, belegd met verbeterde Hollandse pannen.

Het pand heeft een houten getimmerde goot met fors overstek.

De gevels zijn gemetseld in baksteen. Tegen de westelijke gevel, gesitueerd aan de voormalige gracht, zijn ter hoogte van de refter een drietal driemaal versneden steunberen aangebracht, waartussen een drietal spitsboogvensters met betonnen kalf en vorktracering in de bovenlichten. Eronder een drietal keldervensters, voorzien van diefijzers. Op de verdieping zijn hierboven een drietal rechthoekige vensters aangebracht, voorzien van een betonnen kalf en ijzeren roedenverdeling. Het 'dwarshuis' heeft aan de grachtzijde op de begane grond een samengesteld driedelig venster met gezamenlijk bovenlicht, bestaande uit 24 glazen bouwstenen.

Erboven een hoog rondboogvenster, geflankeerd door smalle achtruits lichten.

In de noordelijke gevel, met een forse gemetselde topgevel, op de begane grond een rondbogige gevelopening, waarboven drie smalle vensters met betonnen kalven en ijzeren roedenverdelingen. In de topgevel drie smalle en hoge lichten.

Op de noordoostelijke hoek een hoge gemetselde schoorsteen. De indeling van de achtergevel van het dwarshuis is conform de voorgevel.

Waardering

Het kloostergebouw is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een geestelijke ontwikkeling, namelijk de bloei van orden en congregaties in de heerlijkheid Boxmeer en de heropleving in de periode na 1900. Het is tevens van belang als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van het congregatieklooster. Het is architectuurhistorisch van belang als regionale variant van de Amsterdamse School. Het heeft ensemblewaarden als onderdeel van een waardevol kloostercomplex met gecompliceerde bouwgeschiedenis. Het is tevens van belang in samenhang met de gaafheid van de omgeving.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 518520. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Religieuze gebouwen Klooster, kloosteronderdl Klooster

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1719
1719
exact
restauratie
1864
1864
exact
1864 tot klooster ingericht en uitgebreid. Later met scholen

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Herenhuis Omgrachte herenbehuizing, later klooster, nu scholen

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Neo-Gotiek
invloeden