Complexgegevens

Complexnummer
518520

Omschrijving

Inleiding

Op een gedeeltelijk omgracht terrein aan de oostzijde van de kom van Boxmeer staat het voormalige omgrachte herenhuis en later (1864) klooster 'De Weijer', bestaande uit onder meer een reeds beschermd woonhuis met achttiende-eeuwse ingezwenkte topgevel, een woonhuis uit 1719, beide ingrijpend vernieuwd, en een eveneens reeds beschermd tweelaags dwarshuis, de voorgevel naar de Weverstraat, daterend uit de achttiende en negentiende eeuw. De bescherming wordt uitgebreid tot de uit 1939 daterende, aan het reeds beschermde deel grenzende, tweelaags kloostergebouw met refter, de neo-romaanse kruiskapel uit omstreeks 1940 en het voormalig schoolgebouw (oostvleugel) uit 1902.

Waardering

Het kloostercomplex is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een geestelijke ontwikkeling, namelijk de bloei van orden en congregaties in de heerlijkheid Boxmeer en de heropleving in de periode na 1900. Het is tevens van belang als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van het congregatieklooster. Het is architectuurhistorisch van belang vanwege de stijl en de langdurige bouwgeschiedenis, die tot uiting komt in de opeenvolging van uiteenlopende stijlen en ornamenten. Het heeft ensemblewaarden vanwege de samenhang van het oorspronkelijke woongedeelte en de latere kloostergebouwen. Het is tevens van belang in samenhang met de gaafheid van de omgeving.