Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
518522
Complexnummer
518520 - De Weijer
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82678/36
Internationaal kenteken
Nee
Kadastrale aanduiding
Boxmeer L 2852
Bij de Raetsingel 1, 5831 KC te Boxmeer

Omschrijving

Inleiding

Tegen de zuidelijke zijde van de beide rijksmonumenten gesitueerde voormalige in neo-romaanse stijl opgetrokken kloosterkapel, oorspronkelijk behorend tot het voormalige klooster "De Weijer". De kapel dateert uit omstreeks 1930.

Omschrijving

De kloosterkapel heeft een kruisvormige plattegrond en is gemetseld in baksteen. Het muurwerk wordt afgesloten door gestucte lijsten. Het gebouw bestaat uit een schip van drie traveeën, een breed enkelscheeps dwarsschip en een koor, bestaande uit één travee met aangebouwde, lage en blinde apsis, alles voorzien van zadel- en lessenaardaken met lei in Maasdekking. Tegen het koor en schip zijn lage nevenruimten gebouwd, gedekt door samengestelde lessenaardaken. Het muurwerk wordt geschoord door lage gemetselde steunberen. Aan de oostzijde een klein portaal. In de gevels eenvoudige rondboogvensters, gevuld met niet-geornamenteerde glaspanelen in ijzeren roedenverdelingen.

Waardering

De kloosterkapel is van algemeen belang. Het gebouw heeft cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een geestelijke ontwikkeling, namelijk de bloei van orden en congregaties in de heerlijkheid Boxmeer en de heropleving in de periode na 1900. Het is tevens van belang als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van het congregatieklooster. Het is architectuurhistorisch van belang vanwege de voor de bouwtijd uitzonderlijke stijlvormen. Het heeft ensemblewaarden als onderdeel van een waardevol kloostercomplex met gecompliceerde bouwgeschiedenis. Het is tevens van belang in samenhang met de gaafheid van de omgeving.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 518520. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Religieuze gebouwen Kapel (F) Kapel(F1)

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1719
1719
globaal

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Religieuze gebouwen Kapel (F) Kloosterkapel(TBW) Kruiskapel

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Neo-Romaanse stijl
invloeden