Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
518592
Complexnummer
518590 - Oude Parochiekerk Merkelbeek
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82655/29
Kadastrale aanduiding
Brunssum I 97
Bij Groeneweg 6, 6441 LL te Brunssum

Omschrijving

Inleiding

Neo-gotisch GRAFMONUMENT De Negri, 1857, gesitueerd op het voormalige kerkhof bij de van rijkswege beschermde oude parochiekerk (XI-XVIII) van Merkelbeek. Dit ommuurde kerkhof is gesitueerd op de splitsing van Groeneweg en Merkelbeekerstraat.

Omschrijving\t

Hardstenen grafmonument op sokkel, omgeven door een smeedijzeren hekwerk. Bekroond door een kruis, omgeven door een bladerenkrans. Op het hardstenen monument, in een spitsboogvormige omlijsting, in reliëf het familiewapen De Negri met loofbladeren, waaronder de inscriptie: "a la memoire de Dame P C G Gilliodts epouse de Mr le Baron I A de Negri decedée a sa terre de Merkelbeek le 28 9bre 1857 a l'age de 58 ans et de son epoux Monsieur le Baron I A de Negri décédé à Merkelbeek le 9 Mars 1870 à l'age de 74 ans et 3 mois R.I.P.".

Waardering

Het grafmonument De Negri is van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een plaatselijke sociaal-maatschappelijke en geestelijke ontwikkeling. De architectuurhistorische waarden van het grafmonument worden bepaald door de stijl, de esthetiek, het materiaalgebruik en de ornamentiek. Het grafmonument is vanwege de situering van belang voor het aanzien van het dorp en verkeert in gave staat. Het object levert een bijdrage aan de geschiedenis van de grafcultuur, is kenmerkend voor een stijlperiode uit de negentiende eeuw en vertegenwoordigt als zodanig algemeen belang.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 518590. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Uitvaartcentra en begraafplaatsen Begraafplaats en -onderdelen Grafmonument Katholieke begraafplaats

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1857
1857
exact

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Uitvaartcentra en begraafplaatsen Begraafplaats en -onderdelen Familiegraf

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Neo-Gotiek
stijlzuiver