Complexgegevens

Complexnummer
518590

Omschrijving

Het complex Oude Parochiekerk Merkelbeek omvat de onder nummer 42088 rijksbeschermde kerk (XI-XVIII), het grafmonument De Negri (1857), de Lourdesgrot (XIXB) en de muur rond het kerkhof (XIXB) waarop zowel het grafmonument en de Lourdesgrot zijn gebouwd. Parochiekerk, kerkhof en kerkhofommuring zijn gesitueerd op de splitsing van Groeneweg en Merkelbeekerstraat.

De oude parochiekerk is geïntegreerd in het complex van het voormalige laat-negentiende eeuwse Benedictijnenklooster, dat van bescherming is UITGESLOTEN.

Waardering

Het complex Oude Parochiekerk Merkelbeek is van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een culturele, historische en geestelijke ontwikkeling. De architectuurhistorische waarden worden bepaald door het belang van de kerk voor de regionale architectuurgeschiedenis, de esthetische kwaliteiten van het geheel en het materiaalgebruik en de ornamentiek van de complexonderdelen.

Het complex is vanwege de situering verbonden met de ontwikkeling van het dorp Merkelbeek en van belang voor het aanzien van het dorp.

Het complex verkeert in een redelijke staat van architectonische gaafheid en is van belang voor de visuele gaafheid van de dorpse omgeving.