Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
518593
Complexnummer
518590 - Oude Parochiekerk Merkelbeek
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82655/14
Kadastrale aanduiding
Brunssum I 97
Bij Groeneweg 6, 6441 LL te Brunssum

Omschrijving

Inleiding

LOURDESGROT, XIXB, gesitueerd op het voormalige kerkhof bij de van rijkswege beschermde oude parochiekerk (XI-XVIII) van Merkelbeek. Dit ommuurde kerkhof is gesitueerd op de splitsing van Groeneweg en Merkelbeekerstraat.

Omschrijving

Koepelvormige grot in gepleisterd metselwerk met altaar, waarboven in een aparte nis een Mariabeeld is geplaatst. In de toegangsopening een tweedelig smeedijzeren hekwerk.

Waardering

De Lourdesgrot is van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een culturele en geestelijke ontwikkeling. De grot is vanwege de situering van belang voor het aanzien van het dorp en verkeert in een redelijk gave staat. Bovendien beschikken dergelijke grotten in nationaal perspectief over een redelijke functionele zeldzaamheid. De Lourdesgrot geldt als karakteristiek voorbeeld van de traditionele Mariadevotie en bezit in combinatie met de hierboven aangehaalde overwegingen nationaal belang.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 518590. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Religieuze gebouwen Klooster, kloosteronderdl Lourdesgrot

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1850
1900
globaal

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing