Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
519175
Complexnummer
519174 - H. Andreas en Antonius van Padua
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82996/73
Internationaal kenteken
Nee
Kadastrale aanduiding
Oost-, West- en Middelbeers G 2692
Kerkstraat 10, 5091 BE te Oost West en Middelbeers

Omschrijving

Inleiding

R.K. KERK van de H. Andreas en Antonius van Padua. Gebouwd in 1934 in een traditionele stijl met neo-gotische elementen naar een ontwerp van M. van Beek. De kerk ligt terug ten opzichte van de rooilijn en is door een gang met de pastorie verbonden.

Omschrijving

Bakstenen kruiskerk onder een samengesteld zadeldak, gedekt met verbeterde Hollandse pannen. Het schip heeft smalle zijbeuken onder lessenaarsdak, aansluitend op het zadeldak maar met minder sterke helling. De zijbeuken worden gesteund door twee steunberen, één maal versneden, met natuurstenen afdekplaten en hebben aan de voorzijde portalen onder lessenaarsdak. Tegen de voorgevel is een portaal gezet dat wordt voorafgegaan door een bordes en trap. Hierin bevindt zich de deur in een bakstenen spitsboog-omlijsting op natuurstenen voet. Erboven is een spitsboogbovenlicht met bakstenen vorktracering, gevuld met glas-in-lood. Iets uitspringend transept met driedelige ramen met vorktracering. Lager, driezijdig gesloten koor. In de hoeken tussen schip en transept aan de koorzijde van de kerk kleine kapelletjes.

De kerk heeft spitsboogramen, gevuld met glas-in-lood. De viering wordt bekroond door een klokketorentje met spits. Wanden en gewelven in het interieur zijn uitgevoerd in schoon metselwerk. De wanden van het koor zijn beschilderd door Charles Eyck, in het koor voorstellingen van de Heiligen Andreas, Lucia, Barbara en Antonius en de kruisiging van Christus uit 1941. Ook de glas-in-loodramen gemaakt tussen 1948 en 1950 in de transepten zijn van zijn hand. Daarnaast maakte Eyck in 1957 enkele schilderingen op chamotte tegeltableau's, voorstellende de doop van Jezus en Mozes slaat water uit de rots, en vorzorgde hij in datzelfde jaar een schildering van de H. Adrianus van Beek en de H. Odulphus op de gestucte wanden van het doopkapelletje. Doopvont met metalen puntdeksel.

Boven de ingang orgelgalerij met een orgelfront uit 1897. Tot de inventaris behoort een groot aantal elementen uit de oude kerk zoals de kruiswegstaties in neogotische lijsten en een groot aantal heiligenbeelden waaronder enkele gipsen beelden en een midden achttiende-eeuws Lucia-beeld met neogotische polychromie. Verder staan in de kerk een neogotisch Maria-altaar van omstreeks 1900 en een neo-gotische eikenhouten biechtstoel, een marmeren hoofdaltaar uit circa 1935 en een houten neogotisch altaar met een reliëf van het Lam Gods (1853).

Waardering

De kerk is van algemeen belang. Het gebouw heeft cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van de ontwikkeling van het katholicisme in het zuiden en is tevens van belang als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de dorpskerk in het Interbellum. Het gebouw heeft architectuurhistorisch belang door de stijl en de detaillering en is tevens van belang als voorbeeld van het oeuvre van de regionaal belangrijke architect Van Beek. Het kerkgebouw heeft ensemblewaarden vanwege de bijzondere situering, verbonden met de ontwikkeling van het kerkdorp. Het is gaaf bewaard gebleven.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 519174. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Religieuze gebouwen Kerk en kerkonderdeel Kerk Rooms-katholieke kerk

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1933
1934
exact

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Religieuze gebouwen Kerk en kerkonderdeel Kruiskerk

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Traditionalisme
invloeden
Neo-Gotiek
invloeden

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Beek, M. van ; Noord-Brabant
architect / bouwkundige / constructeur