Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
519328
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82818/74
Kadastrale aanduiding
Rijsbergen H 3565
nr. 12

Omschrijving

Inleiding.

BEELDENGROEP op voetstuk voorstellende het Heilig Hart van Jezus met boer en boerin met kind daterend uit 1936 en 1940.

De beeldengroep, gemaakt in het atelier van A. de Beule te Gent, staat aan de St. Bavostraat midden in het dorp in een parkachtige aanleg, op de plaats waar tot 1919 de laat-middeleeuwse toren van de oude St. Bavokerk stond.

Omschrijving.

De drie bronzen beelden zijn gemaakt door beeldhouwer Aloys de Beule uit Gent, in opdracht van het R.K. kerkbestuur St. Bavo. Het H. Hartbeeld werd in 1936 geplaatst, de boer en boerin met kind in 1940. De beelden staan op een rotspartij van imitatiesteen vervaardigd door Frans Janssens uit Westmeerbeek. Het H. Hartbeeld vormt, staande op het hoogste rotsblok het middelpunt van de groep en strekt zegenend de handen uit naar de aan de linkerzijde staande boer, in werkkleding met schop en de rechts knielende boerin met kind op arm.

Waardering.

De beeldengroep is van algemeen belang. Het geheel heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een sociale en geestelijke ontwikkeling, in het bijzonder de ontwikkeling van de katholieke devotionele cultuur, het is tevens van belang voor de typologische ontwikkeling van het H. Hartmonument. Het heeft kunsthistorisch belang als voorbeeld van het werk van het atelier De Beule en is tevens van belang voor de technische ontwikkeling van het gieten van beelden in brons. Het is gaaf bewaard gebleven en typologisch zeldzaam.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Voorwerpen op pleinen en dergelijke Gedenkteken(D) Gedenkteken(D6) Betreft beeldengroep

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1936
1940
exact

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Neo-Gotiek
invloeden

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Beule, A. de ; Noord-Brabant
beeldhouwer / steenhouwer / schrijnwerker
Beelden in brons gegoten