Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
520058
Complexnummer
519174 - H. Andreas en Antonius van Padua
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82996/78
Internationaal kenteken
Nee
Kadastrale aanduiding
Oost-, West- en Middelbeers G 1817
Bij Kerkstraat 17, 5091 BE te Oost West en Middelbeers

Omschrijving

Inleiding

De Neo-Gotische GRAFKAPEL bevindt zich op het kerkhof, achter de voormalige kerk. De kapel, gesticht door pastoor J.H. Kemps, werd omstreeks 1893 gebouwd naar een ontwerp van C. Franssen.

Omschrijving

Het eenlaags pand op rechthoekige plattegrond is opgetrokken in handvorm bakstenen en heeft een hoog bakstenen basement met hardstenen druiplijst. Op de hoeken steunberen met hardstenen afdekplaten. Het geheel wordt gedekt door een schilddak gedekt met lei in Maasdekking.

Aan de westzijde een topgevel met zandstenen rand met granaatappelmotief waarin een diepe spitsboognis met hardstenen dorpel en zandstenen banden. In de nis een gietijzeren calvariegroep. Boven in de topgevel ingemetseld een zandstenen relief met een vierpas waarin het Christusmonogram temidden van de letters Alpha en Omega. In de zuidgevel bevindt zich een spitsboogvenster met (nu verdwenen) glas-in-loodvulling. In de oostgevel een opgeklampte deur met geheng waarboven een blinde spitsboognis met tracering. De hardstenen dorpel is geplaatst op de druiplijst. De achtergevel is blind. De gevels worden aan de bovenzijde beeindigd door een bakgoot op een geprofileerde zanden bakstenen rollaag. Op het dak en de topgevel metalen pirons. In het basement aan de voorzijde vier graven onder segmentboog: 1. J.A. SCHRAVEN / GEB. TE MILL 26 JAN. 1911 / PASTOOR TE OOSTELBEERS / 1-8-1965 15-4-1968 2. J.H. KEMPS / GEB. TE LEENDE 1 NOV. 1829 / PASTOOR TE OOSTELBEERS / VAN 1877-1903 / STICHTER DEZER GRAFKAPEL 3. L.M.J.W. GAST / GEB. TE SCHAIJK 7 AUG. 1855 / + TE TILBURG 18 FEBR. 1932 / PAST. TE OOSTELBEERS / 14-6-03 -- 7-8-1931 Boven de inscriptie een wapen.

4. IOANNES V.D. SANDE / GEB. TE BEST 31 MEI 1888 / PASTOOR TE OOSTELBEERS / 7-8-1931 -- 19-11-1957.

Waardering

De grafkapel is van algemeen belang. Het gebouw heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van en sociale en geestelijke ontwikkeling, in het bijzonder de ontwikkeling van de katholieke grafcultuur, het is tevens van belang voor de typologische ontwikkeling van de kerkhofkapel. Het heeft architectuurhistorisch belang als voorbeeld van het werk van de architect Franssen. Het heeft ensemblewaarden vanwege de bijzondere situering, verbonden met de ontwikkeling van het kerkdorp.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 519174. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Religieuze gebouwen Kerk en kerkonderdeel Grafkapel

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing