Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
520377
Complexnummer
520376 - Zwaanwijck
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82766/173
Internationaal kenteken
Nee
Kadastrale aanduiding
Nigtevecht A 1182
Nigtevecht A 1850
Nigtevecht A 1849
Nigtevecht A 764
Nigtevecht A 1020
Bij Klompweg 56, 1393 PM te Nigtevecht
Bij Klompweg 46, 1393 PM te Nigtevecht
Bij Klompweg 48, 1393 PM te Nigtevecht
Bij Klompweg 50, 1393 PM te Nigtevecht
Bij Klompweg 52, 1393 PM te Nigtevecht
Bij Klompweg 54, 1393 PM te Nigtevecht
Bij Klompweg 58, 1393 PM te Nigtevecht
Bij Klompweg 60, 1393 PM te Nigtevecht
Bij Klompweg 62, 1393 PM te Nigtevecht
Bij Klompweg 64, 1393 PM te Nigtevecht
Bij Klompweg 66, 1393 PM te Nigtevecht
Bij Klompweg 68, 1393 PM te Nigtevecht
Bij Klompweg 70, 1393 PM te Nigtevecht
Bij Klompweg 72, 1393 PM te Nigtevecht

Omschrijving

Inleiding

PARK in landschapsstijl, als onderdeel van de in oorsprong 18de eeuwse buitenplaats 'Zwaanwijck'. In 1894 besloot de weduwe van de Amsterdamse geldhandelaar M.N. de Pré een nieuwe buitenplaats aan te leggen met naast een nieuw gebouwd hoofdhuis diverse bijgebouwen. In de jaren zeventig van de 20ste eeuw werd de buitenplaats met hoofdgebouw, tuinmanswoning en koetshuis naar ontwerp van de architect M.P. Evelein in 13 appartementen gewijzigd. De tuin werd opnieuw vormgegeven door o.m. Mien Ruys.

Omschrijving

Het park ten noorden van de Klompweg beslaat een merendeels omringd door sloten omringd, vrijwel rechthoekig terrein en is toegankelijk via een hekwerk op een gemetselde dam. Het park kenmerkt zich door een landschappelijk aangelegd parkbos met een slingerend padenstelsel en vijvers, te weten een grote serpentinevijver en een hoedvormige vijver. In de vijvers liggen kleine eilandjes begroeid met bossage. In de omgeving van de sepentinevijver is het terrein geaccidenteerd. Achter de tuinmanswoning ligt over de serpentinevijver in noord-zuidrichting een negentiende-eeuws bruggetje. Voorts staan er boomgroepen, voornamelijk esdoorn, populier en kastanje en solitairbomen als eik, beuk, plataan of kastanje. Langs de zogenaamde schapenwei in het zuidelijk deel van het park staan knotwilgen. Aan de zuidzijde en een deel van de westzijde ligt parallel aan de omringende sloot een laantje met aan weerszijden eiken. Tenslotte is er een recent herstelde hoogstamboomgaard in het noordelijk deel van het park.

Vanaf het terrein en vanuit het hoofdgebouw is er in noordoostelijke richting zicht op het voormalig fort, dat in de Vecht gelegen is, en in noordwestelijke richting op de Aetsveldsepolder. Vanuit de theekoepel is er zicht op de Horn- en Kwijerpolder en de Reevaart en twee kerktorens van Nederhorst den Berg. Het terras aan de zuidzijde van het hoofdgebouw biedt zicht op de theekoepel. Aan de zuidoostzijde van het park ligt tussen de Klompweg en de Vecht een smalle overtuin met een moderne aanlegsteiger.

Waardering

Het park is van algemeen belang vanwege de tuinhistorische waarde als voorbeeld van een negentiende-eeuws landschappelijk aangelegd park met als bepalend element een grote serpentinevijver en verschillende zichtassen. Voorts vanwege de landschappelijke waarde als opvallend groenelement in het open landschap langs de noordzijde van de Vecht.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 520376. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen Historische aanleg

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1800
1850
globaal
verbouwing
1895
1900
globaal
verlandschappelijking parkaanleg

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen Landschapspark

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Landschapsstijl
stijlzuiver

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Pre-Theunissen, Johanna de ; Utrecht
opdrachtgever