Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
520724
Complexnummer
520721 - Koloniehoek
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82707/59
Kadastrale aanduiding
Bergen Noord-Holland G 854
Verspyckweg 5, 1865 BJ te Bergen aan Zee

Omschrijving

Inleiding

Voormalig KOLONIEHUIS 'Het Zeehuis' uit 1908 in Overgangsarchitectuur, gebouwd in opdracht van het Amsterdamse Burgerweeshuis als herstellingsoord voor kinderen door de aannemers Spruit en Wils naar ontwerp van de architect P. Heyn.

Omschrijving

Uit diverse bouwdelen bestaand volumineus pand van een tot drie bouwlagen op een vrijwel rechthoekige plattegrond. Het is in baksteen opgetrokken en nagenoeg symmetrisch van opzet. De hoofdmassa wordt gevormd door het onder plat dak geplaatste, drie bouwlagen tellende middendeel. Dit wordt door twee uit twee bouwlagen bestaande risalerende volumen geflankeerd die, gedekt met een zadeldak, haaks op de weg zijn gericht. In elk van de iets boven het platte dak uitreikende zadeldaken komt in de buitenste dakschilden een dakkapel voor waarin zeven geschakelde ramen. De verschillende typen vensters (kruis- en samengesteld) zijn overwegend rechtgesloten en met een bovenlicht uitgerust. Alleen in het middendeel zijn deze op de verdieping getoogd, en kruisvensters. De strekken boven de vensters zijn uitgevoerd met natuurstenen aanzetstenen.

Symmetrische voorgevel (Z) met tussen de puntgevels van het door twee volumen flankerende middendeel een éénlaagse vooruitspringende uitbouw met de hoofdentree tussen twee grote zesruits vensters. Boven de deur op het deels als balkon dienst doende platte dak een opzetgeveltje waarin een naamplaat onder in- en uitzwenkende lijst. Het balkon is afgezet met een ijzeren hekwerk. Het voor wat betreft de twee verdiepingen terugliggende gevelvlak van het middendeel wordt door vijf vensterassen met vensters ingedeeld. In de middenas is een deur gesitueerd die toegang geeft tot het balkon. Deze middenas wordt evenals de entree begane gronds geaccentueerd door twee gemetselde kolommen op de dakrand.

De linker en rechter hoek van de hoofdmassa wordt door een serre met samengestelde vensters voorafgegaan, waarvan de serre links zich in de linker zijgevel voortzet. In de gevels boven de serres bovenlichten, op de verdieping kruisvensters en in de geveltoppen drieledige vensters onder segmentbogen.

De symmetrische linker zijgevel (W) telt drie vensterassen waarin gekoppelde vensters onder doorlopende strekken. In het midden op de begane grond een plat afgedekte lage uitbouw met twee hoge kruisvensters, geflankeerd door twee houten serres die om de hoek lopen naar de voor- en achtergevel.

In het midden van de rechter zijgevel (O) op de begane grond drie vensters onder doorlopende strek, geflankeerd door twee gekoppelde vensters. Op de verdieping drie maal gekoppelde vensters.

De achterzijde van het hoofdvolume is in opzet identiek aan de voorgevel. Op de begane grond de serres. In het midden van de gevel het plat afgedekte uitgebouwde trappenhuis met driedelig traplicht met gekleurde glas-in-loodramen. Het middelste rondboogvenster wordt geflankeerd door smallere lagere vensters. Aan weerszijden van het trappenhuis en ervoor éénlaagse uitbouwen. Inwendig zijn onder meer het trappenhuis met het glas-in-lood traplicht en op de begane grond in de hal twee kolommen met kapitelen in Art Nouveau trant bewaard gebleven.

Waardering

Het (voormalige) koloniehuis van het Amsterdamse Burgerweeshuis uit 1908 is van algemeen belang vanwege de cultuur-, architectuurhistorische en typologische waarde als representatief en uitwendig grotendeels gaaf voorbeeld van een koloniehuis in de gemengde bouwtrant van de Overgangsarchitectuur. Van ensemblewaarde als onderdeel van het complex "Koloniehoek" in Bergen aan Zee.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 520721. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Cultuur, gezondheid en wetenschap Gezondheidszorg Gezondheidskolonie
Nee Sport, recreatie, vereniging en horeca Sport en recreatie Vakantieoord

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1908
1908
exact

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Overgangsarchitectuur
stijlzuiver

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Heyn, P. ; Noord-Holland
architect / bouwkundige / constructeur
Spruit en Wils ; Noord-Holland
aannemer / uitvoerder
Amsterdamse Burgerweeshuis ; Noord-Holland
opdrachtgever