Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
521003
Complexnummer
521002 - -
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82722/10
Internationaal kenteken
Nee
Kadastrale aanduiding
Aalburg F 4819
Aalburg F 2757
Aalburg F 2758
Grote Kerkstraat 69, 4261 BC te Wijk en Aalburg
Grote Kerkstraat 71, 4261 BC te Wijk en Aalburg

Omschrijving

Inleiding

Forse BOERDERIJ met dwarsdeel, gelegen aan de westelijke zijde van de Grote Kerkstraat in Aalburg, nabij de aansluiting van deze straat op De Kroon. De kortgevelboerderij in Ambachtelijk-Traditionele stijl dateert in zijn huidige verschijningsvorm uit het derde kwart van de negentiende eeuw, maar dateert in de kern nog grotendeels uit de achttiende eeuw. De boerderij kan typerend worden genoemd voor het westelijke deel van het rivierengebied en in het bijzonder het Land van Altena. Oorspronkelijk was het bedrijfsgedeelte voorzien van gevels met een houten potdekseling. Deze zijn later, vermoedelijk in de late negentiende eeuw, vervangen in baksteen. Het bedrijfsgedeelte is circa 1995 verbouwd tot woning, na opsplitsing van het pand in twee woongedeelten. Aan de voorzijde bevindt zich een eenvoudige siertuin met hekwerken en leilinden.

Omschrijving

Forse kortgevelboerderij met dwarsdeel, met rechthoekige plattegrond, één hoge bouwlaag en een zadeldak met wolfeinden boven voor- en achtergevel.

Het voorhuis bezit binnen de kap nog twee verdiepingen. Het dak is geheel gedekt met riet, met op de nok gebakken nokvorsten en een vernieuwde bakstenen schoorsteen boven de brandmuur (scheiding woon- en bedrijfsgedeelte). Op de zijschilden zijn na 1989 met riet gedekte dakkapellen aangebracht, alsmede enige dakramen. De gevels zijn gemetseld in gele baksteen in kruisverband en voorzien van een zwart gepleisterd plint. Vensters en ingangen in het woongedeelte bezitten ter afsluiting anderhalfsteens strekken in rode baksteen. De kopgevels hebben bakstenen vlechtingen.

De voorgevel is symmetrisch van indeling en bezit in de middenas de hoofdingang, voorzien van een kozijn met enkelruits paneeldeur met gietijzeren rooster en een tweeruits bovenlicht. Aan weerszijden bevinden zich twee vensters met kozijnen met luiksponning, rollagen aan de onderzijde en zesruits schuiframen. De verdieping bevat twee vensters met vierruits schuiframen. Geheel bovenin tenslotte een zoldervenster met eveneens een vierruits schuifraam. De gevel bezit smeedijzeren staafankers. De rechter zijgevel heeft in het woongedeelte links drie vensters van hetzelfde type als in de voorgevel. In het rechter gedeelte bevinden zich in de plint twee kleine kelderlichten met enkelruits ramen en voorts een venster met gewijzigd raam. Geheel rechts bevindt zich tenslotte de brede rechthoekige voormalige dwarsdeelingang, geplaatst onder een licht opgewipt dakgedeelte. Deze ingang bezit een dubbele houten opgeklampte deeldeur, met in de rechter deurvleugel een vierruits raampje. De linker zijgevel heeft geheel rechts een moderne pui met dubbele tuindeur, voorts twee vensters met gewijzigde ramen. In het linker gedeelte bevindt zich rechts een ingang met gewijzigde deur en bovenlicht, voorts een niet oorspronkelijk venster, een moderne dubbele tuindeur met nevenlichten, twee opgeklampte staldeuren onder bakstenen rondbogen en twee kleine stalvensters met vierruits ramen. De achtergevel heeft rechts van de middenas een kozijn met houten staldeur, geheel rechts een klein gewijzigd venster en links een klein venster met 4-ruits raam. Uiterst links een gewijzigd stalvenster. In de top van de gevel een kozijn met dubbel houten zolderluik.

De boerderij bevat inwendig een aantal vertrekken met eenvoudige balkenplafonds (enkelvoudige balklagen) met duivejagerprofiel. Voorts diverse binnendeurkozijnen met paneeldeuren. In de rechter kamer een zwart marmeren schoorsteenmantel. In de rechter voorkamer een bedstede met dubbele paneeldeur. Het bedrijfsgedeelte heeft vier ankerbalkgebinten en een eenvoudige sporenkap.

De voortuin wordt afgesloten door een eenvoudig ijzeren hekwerk met rechte en rondgebogen spijlen. Voor de voorgevel staan drie oude leilinden.

Waardering

Het object is van algemeen belang. Het cultuurhistorische waarde als onderdeel van een gaaf boerderijcomplex buiten de bebouwde kom van Aalburg en daarmee verwijzend naar de vroegere agrarische betekenis van het gebied. Het heeft architectuurhistorische waarde als goed en redelijk gaaf voorbeeld van een middelgrote kortgevelboerderij met dwarsdeel, van een in het Land van Altena in de 18de en 19de eeuw streekeigen boerderijtype, gekenmerkt door het voorhuis met voorname, hoog opgaande symmetrisch ingedeelde voorgevel, het zadeldak met klein wolfeind boven de kopgevels en de dwarsdeelopzet met deeldeuren in één der zijgevels, veelal onder een licht opgewipt dak. Het heeft ensemblewaarden als essentieel onderdeel van een harmonisch geheel, te weten een boerderijcomplex, verder bestaand uit een kook- of bakhuis en een veeschuur, diverse groenelementen en een tuin met hekwerken. Voorts is het pand een karakteristiek onderdeel van de historische bebouwing die zich langs de Grote Kerkstraat bevindt. Het object is van belang wegens de kwaliteit van de samenstellende onderdelen, bestaande uit boerderij met gave hoofdvorm, gevelindelingen en detailleringen.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 521002. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Nee Boerderijen, molens en bedrijven Boerderij (M) Erfbeplanting
Nee Voorwerpen op pleinen en dergelijke Erfscheiding(D) Hek
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Boerderij (M) Boerderij(M1)

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1850
1875
globaal
verbouwing
1995
1995
globaal

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
ambachtelijk-traditionele bouwtrant
invloeden