Actualiteit gegevens: 21-03-2020

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
521003
Monumentnaam
De monumentnaam is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Boerderijcomplex
Complexnummer: 
521002 - -
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
10 mei 2002
Kadaster deel/nr: 
13582/26
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Noord-Brabant
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Altena
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Wijk en Aalburg
X-Y coördinaat: 
137106 - 419646

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Inleiding

Forse BOERDERIJ met dwarsdeel, gelegen aan de westelijke zijde van de Grote Kerkstraat in Aalburg, nabij de aansluiting van deze straat op De Kroon. De kortgevelboerderij in Ambachtelijk-Traditionele stijl dateert in zijn huidige verschijningsvorm uit het derde kwart vande 19de eeuw, maar dateert in de kern nog grotendeels uit de 18de eeuw. De boerderij kan typerend worden genoemd voor het westelijke deel van het rivierengebied en in het bijzonder het Land van Altena. Oorspronkelijk was het bedrijfsgedeelte voorzien van gevels met een houten potdekseling. Deze zijn later, vermoedelijk in de late negentiende eeuw, vervangen in baksteen. Het bedrijfsgedeelte is ca. 1995 verbouwd tot woning, na opsplitsing van het pand in twee woongedeelten. Aan de voorzijde bevindt zich een eenvoudige siertuin met hekwerken en leilinden.

Omschrijving

Forse kortgevelboerderij met dwarsdeel, met rechthoekige plattegrond, één hoge bouwlaag en een zadeldak met wolfeinden boven voor- en achtergevel.

Het voorhuis bezit binnen de kap nog twee verdiepingen. Het dak is geheel gedekt met riet, met op de nok gebakken nokvorsten en een vernieuwde bakstenen schoorsteen boven de brandmuur (scheiding woon- en bedrijfsgedeelte). Op de zijschilden zijn na 1989 met riet gedekte dakkapellen aangebracht, alsmede enige dakramen. De gevels zijn gemetseld in gele baksteen in kruisverband en voorzien van een zwart gepleisterd plint. Vensters en ingangen in het woongedeelte bezitten ter afsluiting anderhalfsteens strekken in rode baksteen. De kopgevels hebben bakstenen vlechtingen.

De voorgevel is symmetrisch van indeling en bezit in de middenas de hoofdingang, voorzien van een kozijn met enkelruits paneeldeur met gietijzeren rooster en een tweeruits bovenlicht. Aan weerszijden bevinden zich twee vensters met kozijnen met luiksponning, rollagen aan de onderzijde en zesruits schuiframen. De verdieping bevat twee vensters met vierruits schuiframen. Geheel bovenin tenslotte een zoldervenster met eveneens een vierruits schuifraam. De gevel bezit smeedijzeren staafankers. De rechter zijgevel heeft in het woongedeelte links drie vensters van hetzelfde type als in de voorgevel. In het rechter gedeelte bevinden zich in de plint twee kleine kelderlichten met enkelruits ramen en voorts een venster met gewijzigd raam. Geheel rechts bevindt zich tenslotte de brede rechthoekige voormalige dwarsdeelingang, geplaatst onder een licht opgewipt dakgedeelte. Deze ingang bezit een dubbele houten opgeklampte deeldeur, met in de rechter deurvleugel een vierruits raampje. De linker zijgevel heeft geheel rechts een moderne pui met dubbele tuindeur, voorts twee vensters met gewijzigde ramen. In het linker gedeelte bevindt zich rechts een ingang met gewijzigde deur en bovenlicht, voorts een niet oorspronkelijk venster, een moderne dubbele tuindeur met nevenlichten, twee opgeklampte staldeuren onder bakstenen rondbogen en twee kleine stalvensters met vierruits ramen. De achtergevel heeft rechts van de middenas een kozijn met houten staldeur, geheel rechts een klein gewijzigd venster en links een klein venster met 4-ruits raam. Uiterst links een gewijzigd stalvenster. In de top van de gevel een kozijn met dubbel houten zolderluik.

De boerderij bevat inwendig een aantal vertrekken met eenvoudige balkenplafonds (enkelvoudige balklagen) met duivejagerprofiel. Voorts diverse binnendeurkozijnen met paneeldeuren. In de rechter kamer een zwart marmeren schoorsteenmantel. In de rechter voorkamer een bedstede met dubbele paneeldeur. Het bedrijfsgedeelte heeft vier ankerbalkgebinten en een eenvoudige sporenkap.

De voortuin wordt afgesloten door een eenvoudig ijzeren hekwerk met rechte en rondgebogen spijlen. Voor de voorgevel staan drie oude leilinden.

Waardering

Het object is van algemeen belang. Het cultuurhistorische waarde als onderdeel van een gaaf boerderijcomplex buiten de bebouwde kom van Aalburg en daarmee verwijzend naar de vroegere agrarische betekenis van het gebied. Het heeft architectuurhistorische waarde als goed en redelijk gaaf voorbeeld van een middelgrote kortgevelboerderij met dwarsdeel, van een in het Land van Altena in de 18de en 19de eeuw streekeigen boerderijtype, gekenmerkt door het voorhuis met voorname, hoog opgaande symmetrisch ingedeelde voorgevel, het zadeldak met klein wolfeind boven de kopgevels en de dwarsdeelopzet met deeldeuren in één der zijgevels, veelal onder een licht opgewipt dak. Het heeft ensemblewaarden als essentieel onderdeel van een harmonisch geheel, te weten een boerderijcomplex, verder bestaand uit een kook- of bakhuis en een veeschuur, diverse groenelementen en een tuin met hekwerken. Voorts is het pand een karakteristiek onderdeel an de historische bebouwing die zich langs de Grote Kerkstraat bevindt. Het object is van belang wegens de kwaliteit van de samenstellende onderdelen, bestaande uit boerderij met gave hoofdvorm, gevelindelingen en detailleringen.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaGrote Kerkstraat694261 BCWijk en Aalburg
NeeGrote Kerkstraat714261 BCWijk en Aalburg

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieBoerderijen, molens en bedrijvenBoerderij (M)Boerderij(M1)
Neeoorspronkelijke functieBoerderijen, molens en bedrijvenBoerderij (M)Erfbeplanting
Neeoorspronkelijke functieVoorwerpen op pleinen en dergelijkeErfscheiding(D)Hek

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
AalburgF2758
AalburgF2757
AalburgF2759

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
ambachtelijk-traditionele bouwtrantonbepaald

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
18501875globaalvervaardiging
19951995globaalverbouwing