Actualiteit gegevens: 20-11-2020

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
521548
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
23 april 2002
Kadaster deel/nr: 
13553/30
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Noord-Brabant
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Halderberge
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Oud Gastel
X-Y coördinaat: 
90710 - 400339

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Inleiding.

Aan de oostzijde van de Dorpsstraat gelegen GOEDE HERDERMONUMENT, niet ver van de Markt in het dorp Oud-Gastel. Het object bevindt zich binnen een eigen terrein dat terugwijkt vanaf de rooilijn van de straat en aan de achterzijde en langs de zijkanten omgeven wordt door bijbehorende gemetselde muren. De smeedijzeren omheining die het terrein afscheidde van de straat is verdwenen. Het monument werd door de parochianen van Oud-Gastel geschonken aan pastoor G.A. Damen o.cist. bij diens zilveren jubileum in 1927. Op het voetstuk van het beeld staat de signatuur van de maker: C.A. SMOUT. Hij voerde het beeld uit in een beheerste en sobere stijl. De Christusfiguur toont in de rustig vallende kleding en de naar voren gerichte blik invloed van de strenge stilering en hiërarchische kunstopvatting van de Beuroner school. De blokvormig vormgegeven sokkel en de flankerende gemetselde muren met siermetselwerk zijn typerend voor de zakelijke ontwikkelingen binnen de jaren twintig. Het siermetselwerk is terug te voeren op kenmerken van de Amsterdamse School. Het monument heeft enige wijzigingen ondergaan doordat het smeedijzeren hekwerk dat het terrein afsloot verdwenen is. Oorspronkelijk was er een hekwerk op voetmuren en bevonden zich daarin links en rechts dubbele draaihekken. De voetmuren zijn behouden gebleven alsmede de granieten onderdorpels van de draaihekken. De verzonken inscriptie op de sokkel was oorspronkelijk ingekleurd met verf waarvan de restanten nog zichtbaar zijn.

Omschrijving.

Het monument bestaat uit een bronzen Goede Herderbeeld op een sokkel binnen een eigen terrein dat aan de achterzijde en zijkanten omgeven wordt door gemetselde muren. De Goede Herder is verbeeld met het lam op zijn schouders dat door hem met beide handen vastgehouden wordt. Het gelaat van Christus is naar voren gericht. Op zijn borst bevindt zich een cirkelvorm met daarbinnen een doornenkroon met kruis binnen vlammotieven. Aan de rechterzijde van het voetstuk een signatuur: C.A. SMOUT. De sokkel bestaat uit travertin met een grijsgranieten plint. Tegen de plint bevindt zich een bronzen plaquette met de tekst: AAN PASTOOR G.A. DAMEN O.CIST./VAN ZIJN PAROCHIANEN/1902 OUD-GASTEL 1927. Bovenaan op de sokkel staat in verzonken letters vermeld: LUCAS/15: 4-6 JOAN/10: 1-10/ IK BEN DE GOEDE HERDER. Aan de voet van de sokkel bevindt zich een bordes met drie treden. Het driezijdige bordes heeft links en rechts granieten trappen. Aan de voorzijde en deels aan de zijkanten bestaat het bordes uit gemetselde rollagen met granieten hoekblokken. De rollagen omzomen een uitgespaard bloemperk en een met klinkers samengesteld plateau. Het terrein waarop zich het monument bevindt wijkt terug van de rooilijn en wordt aan de achterzijde omheind door hoge gemetselde muren die aan weerskanten van de sokkel van het beeld trapsgewijs naar voren springen en aldaar voorzien zijn van siermetselwerk alsmede dekplaten van travertin. De gemetselde muren zijn deels opgetrokken in staand verband (achterzijde terrein) en kettingverband (wangen). Ze hebben een plint die boven afgesloten wordt door een rollaag. Aan de voorzijde van het terrein bevinden zich de verzonken voetmuren van het verdwenen smeedijzeren hekwerk alsmede links en rechts een granieten onderdorpel als restant van de dubbele draaihekken.

Waardering.

Het object is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van de ontwikkeling van de rooms-katholieke kerk in het tweede kwart van de twintigste eeuw voor wat betreft bestemming en verschijningsvorm. Het heeft daarnaast bijzondere waarde vanwege de betekenis voor de parochiële ontwikkelingen in Oud-Gastel als jubileumgeschenk voor pastoor G.A. Damen o.cist. Het heeft kunsthistorische waarde vanwege het belang voor de geschiedenis van de beeldhouwkunst. Het object is daarnaast van belang als voorbeeld van het oeuvre van C.A. Smout. Het object is verder van belang vanwege de bijzondere detaillering. Het object heeft ensemblewaarden wegens de situering, een karakteristiek onderdeel vormende van de historische bebouwing in de Dorpsstraat te Oud-Gastel en vanwege de beeldbepalende ligging binnen een eigen terrein dat terugwijkt in de straat. Daarnaast is het monument van belang vanwege de opmerkelijke situering op geruime afstand van de parochiekerk. Het object is van belang wegens de gaafheid en de kunsthistorische zeldzaamheid van de verschijningsvorm.

Locatie

LocatienaamLocatieomschrijving
Oud GastelMarkt

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieVoorwerpen op pleinen en dergelijkeGedenkteken(D)Gedenkteken(D6)

Betreft Goede Herdermonument

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
Oud en Nieuw GastelD2712

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
ExpressionismeAmsterdamse schoolinvloeden

Betreft siermetselwerk

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
19271927exactvervaardiging

Ambachten

NaamBeroepToelichting
Smout, K.A. ; Noord-Brabantbeeldhouwer / steenhouwer / schrijnwerker