Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
521713
Complexnummer
521711 - Moria
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82805/61
Kadastrale aanduiding
Willemstad F 38
Steenpad 6, 4797 SG te Willemstad

Omschrijving

Inleiding.

Ten noorden van het gehucht Helwijk ligt de boerderij "Moria" van het Westbrabantse type met een vrijstaand woonhuis en varkenshok. Het varkenshok dateert, getuige een gevelsteen aan de ingang van het huis, eveneens uit 1907. Het heeft Ambachtelijke-Traditionele vormen.

Omschrijving.

Het varkenshok op rechthoekige plattegrond is opgetrokken in bruin-rode baksteen onder een zadeldak belegd met zwarte bouletpannen en crête. Centraal aan de voorkant ligt de ingang met opgeklampte segmentdeur. Verder een houten vierruits venster en een vierruits ijzeren stalraampje met tuimellicht onder rondboog. Dito raampjes en een oculus met ijzeren tuimelraam in de zijgevel. Aan de erfzijde liggen onder rondbogen drie lage opgeklampte deuren van de varkenshokken. Over de gevels loopt ter hoogte van de dorpels een rood en gebroken witte rollaag. In de dwarsgevel een band van tegels met gebroken wit geometrisch motief op rode ondergrond. Een pad in visgraatmotief ligt voor het bouwsel.

Waardering.

Het varkenshok is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als representant van de agrarische ontwikkeling van het kleigebied en heeft typologische betekenis als voorbeeld van een klein agrarisch gebouw. Het heeft architectuurhistorische waarde als representant van een tot in alle details doorgevoerde architectuurstijl gangbaar rond de eeuwwisseling. Woonhuis en bijgebouw hebben ensemblewaarde vanwege de functionele en landschappelijke samenhang van de villa-boerderij met de omringende tuin met hekwerken, hagen, boomgaard en oude bomen en verder als karakteristiek onderdeel van de reeks waardevolle boerderijen en woonhuizen langs het Steenpad. Het varkenshok is grotendeels gaaf bewaard gebleven.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 521711. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Boerderij (M) Varkenshok

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1907
1907
exact

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
ambachtelijk-traditionele bouwtrant
invloeden