Complexgegevens

Complexnummer
521711

Omschrijving

Inleiding.

Ten noorden van het gehucht Helwijk ligt het boerderijcomplex "Moria" van het Westbrabantse type met een vrijstaand WOONHUIS, TOEGANGSHEK, parkachtige TUIN en een VARKENSHOK. Beide gebouwen dateren, getuige een gevelsteen aan de ingang van het huis uit 1907. De middenlangsdeelschuur uit 1947/48 valt buiten de bescherming.

Omschrijving.

Het woonhuis ligt met de nokrichting haaks op de weg, heeft een grote voortuin die is afgescheiden van de weg door een haag, waarin een smeedijzeren hek is geplaatst. Links van het huis ligt de grote schuur met links hiervan het varkenshok.

Waardering.

Het complex van woonhuis, varkenshok, tuin en hek is van algemeen belang. De gebouwen hebben cultuurhistorische waarde als representant van de agrarische ontwikkeling van het kleigebied en hebben typologische betekenis als een vroeg voorbeeld van een in stijl en volume afwijkende boerenwoning. Zij hebben architectuurhistorische waarde als representant van een tot in alle details doorgevoerde architectuurstijl gangbaar rond de eeuwwisseling. Woonhuis en bijgebouw hebben ensemblewaarde vanwege de functionele en landschappelijke samenhang van de villa-boerderij met de omringende tuin met hekwerken, hagen, boomgaard en oude bomen en verder als karakteristiek onderdeel van de reeks waardevolle boerderijen en woonhuizen langs het Steenpad. Woonhuis en varkenshok zijn grotendeels gaaf bewaard gebleven en het woonhuis bezit in de herenkamer een zeldzaam gaaf voorbeeld van een Art Déco-interieur.