Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
521826
Complexnummer
521825 - Complex Hoofdstraat
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82779/10
Kadastrale aanduiding
Capelle N 459
Hoofdstraat 68, 5161 PG te Sprang-Capelle
Hoofdstraat 66, 5161 PG te Sprang-Capelle

Omschrijving

Inleiding

Het eclectische HERENHUIS werd gebouwd in 1847 in opdracht van G. Quirijns. Enkele gevelornamenten zijn beschadigd. Het huis staat vrijwel op de hoek van een kruising van wegen, naast een lager pand.

Omschrijving

Het tweelaagse pand heeft een vrijwel rechthoekige plattegrond en telt vijf traveeën. Op het schilddak, met de nokas parallel aan de straat, liggen zwarte kruispannen. De gevels zijn opgetrokken uit handvorm baksteen. Horizontaal wordt de voorgevel geleed door een plint, cordonlijsten en een bewerkt fries. Verticaal wordt de gevel geleed door hoeklisenen. De schuifvensters op de begane grond en de T-vensters op de etage zijn voorzien van een gepleisterde omlijsting met diverse profielranden, oreillons, kuiven en een krans. De bovenlichten bezitten een rijk uitgewerkte omlijsting met een neo-Lodewijk XIV-welving. Deze omlijsting is ook aanwezig bij de centraal geplaatste vleugeldeur met hardstenen stoep. Deze deur is voorzien van panelen en gebogen frontons. Het rijk gepleisterde fries heeft rechthoekige velden en bewerkte voluutconsoles met parelrand, acanthusblad en krans. De gootlijst rust op klosjes met tandlijst, de geprofileerde lijst zelf bezit een geschulpte sierrand. Het middendeel is uitgevoerd in de vorm van een gebroken segmentboogfronton met dezelfde decoratie. In het midden bevindt zich een getoogd T-venster als dakkapel met geschulpt sierrandje aan de bovenzijde. Op beide nokpunten van het dak is een schoorsteen met keperboogreliëf gemetseld.

De plinten van de zijgevels zijn gepleisterd; de ramen worden er omlijst door lagen van afwisselend grijze en rode baksteen. Het gepleisterde fries is voorzien van rechthoekige velden.

De rechterzijgevel heeft op de hoek, zowel op de begane grond als op de etage, een getoogd venster met sluitsteen. Eenzelfde raam is aangebracht op de hoek geheel links. Hierachter bevindt zich een klein éénlaags schuurtje onder zadeldak met klampdeur en halfronde ijzeren raampjes.

De linkerzijgevel heeft op de hoek van de begane grond een getoogd schuifraam met sluitsteen. Linksachter bevindt zich een anderhalflaagse uitbouw onder schilddak. In de smalle kopse gevel is er boven de paneeldeur met getoogd bovenlicht een laag getoogd gedeeld raam. In de zijgevel bevindt zich nog zo'n raam, met daaronder een brede recente vensteropening. De achtergevel is op de etage voorzien van een brede rechthoekige veranda. Zowel de balustrade als het lessenaardak zijn uitgevoerd in hout en hebben een eenvoudige detaillering.

Waardering

Het woonhuis is van algemeen belang. Het pand is van cultuurhistorisch belang als voorbeeld van de typologische en sociaal-economische ontwikkeling van het woonhuis in samenhang met een leerlooierij. Architectuurhistorisch is het belangrijk vanwege de toegepaste stijlelementen en de uitbundige ornamentiek. Het pand is belangrijk vanwege de gaafheid ervan. De waarde is tevens gelegen in de situering, namelijk de markante ligging, waardoor het van bijzondere betekenis is voor het aanzien van het dorp.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 521825. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonhuis

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1847
1847
exact

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Herenhuis

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Eclecticisme
invloeden