Complexgegevens

Complexnummer
521825

Omschrijving

Inleiding

Het complex bestaat uit het eclectische HERENHUIS (onderdeel I) op nummer 66-68 en de bijbehorende LEERLOOIERIJ (onderdeel II) op nummer 70. Beide werden in 1847 gebouwd in opdracht van G. Quirijns. Het herenhuis kreeg een rijke eclectische aankleding met neobarokke invloeden, de looierij kreeg de gebruikelijke functionele streekeigen bouw. Beide panden zijn markant aan een dijk gelegen.

Waardering

Het complex is van algemeen belang. Het complex is van cultuurhistorisch belang als voorbeeld van de sociaal-economische en typologische ontwikkeling van zowel woonhuis als looierij. Architectuurhistorisch is vooral het woonhuis van belang vanwege de toegepaste stijlelementen en de uitbundige ornamentiek. De looierij heeft belang vanwege de ensemblewaarde in samenhang met het huis en vanwege de ouderdom en derhalve zeldzaamheidswaarde van het type. Het complex is belangrijk voor het aanzien van het dorp.