Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
521835
Complexnummer
521834 - Complex Vaartje 19
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82781/195
Kadastrale aanduiding
Waspik G 2138
't Vaartje 19, 5165 NA te Waspik

Omschrijving

Inleiding

Uit ca. 1870 daterend WOONHUIS (onderdeel I) van een schoenfabrikant, opgetrokken in een ambachtelijk-traditionele bouwtrant; in 1920 en 1936 uitgebreid met een SCHOENFABRIEK (onderdeel II) tegen de achtergevel. Rond 1930 zijn enkele grote ramen ingebroken en na ca. 1950 is achter een éénlaags aanbouw geplaatst, welke niet tot het monument behoort.

Omschrijving

Het woonhuis telt één bouwlaag, is opgetrokken uit baksteen, gewit en heeft een zadeldak, gedekt met rode oud-Hollandse pannen, met de nok haaks op de straat.

De voorgevel heeft een zwarte plint, eenvoudige steekankers en een tuitgevel met vlechtingen, bekroond met een toppinakel met sieranker op een kraagsteentje. De vernieuwde voordeur heeft een paneeldeur met klopper in de vorm van een leeuwenkop, voorafgegaan door een stoepje met smeedijzeren sierhekken. Links en rechts en op de verdieping zesruits schuiframen met hardstenen dorpels. De linker zijgevel heeft een zesruits raam en twee brede samengestelde ramen met glas-in-lood bovenlichten. De rechter zijgevel heeft zesruits schuif- en stolpramen.

Inwendig wordt het huis door een middengang gedeeld. In de linker kamer een eenvoudig stucplafond, in de rechter suitekamers een houten pui met openslaande deuren, waarin een bovenlicht van geëtst glas. Kelder onder de achterkamer. Beschoten gordingenkap van grenehout.

Waardering

Het gebouw is van algemeen belang. Het gebouw heeft cultuurhistorische waarden als bijzondere uitdrukking van de sociaal-economische en technische en typologische ontwikkeling van het woonhuis in het algemeen; het heeft architectuurhistorische waarden voor de geschiedenis van de bouwtechniek, onder meer vanwege de toegepaste stijlelementen; het heeft ensemblewaarden vanwege de hoogwaardige kwaliteit van de bebouwing en de historisch-ruimtelijke relatie met wegen, wateren en bodemgesteldheid; gaafheid/herkenbaarheid: het object is van belang wegens de architectonische gaafheid van het ex- en of interieur.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 521834. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonhuis

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1870
1870
globaal

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
ambachtelijk-traditionele bouwtrant
invloeden