Complexgegevens

Complexnummer
521834

Omschrijving

Inleiding

Complex bestaande uit een uit ca. 1870 daterend WOONHUIS (onderdeel I), opgetrokken in een ambachtelijk-traditionele bouwtrant, met aangebouwde tweelaags SCHOENFABRIEK (onderdeel II) uit 1920 met een uitbreiding van 1936.

Omschrijving

Het complex omvat een eenvoudig éénlaags woonhuis aan de straat, waartegen een tweelaags fabrieksgedeelte is opgetrokken.

Waardering

Het complex is van algemeen belang. Het complex heeft cultuurhistorische waarden als bijzondere uitdrukking van een sociaal-economische en een technische en typologische ontwikkeling; het heeft architectuurhistorische waarden voor de geschiedenis van de bouwtechniek; het heeft ensemblewaarden vanwege de hoogwaardige kwaliteit van de bebouwing en de historisch-ruimtelijke relatie met wegen, wateren en bodemgesteldheid; gaafheid/herkenbaarheid: het object is van belang wegens de architectonische gaafheid van het ex- en of interieur.