Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
521936
Complexnummer
521935 - Boerderijcomplex Ora et Labora
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82911/195
Kadastrale aanduiding
Strijen V 909
Land van Esseweg 6, 3291 LJ te Strijen

Omschrijving

Inleiding

In de huidige vorm waarschijnlijk omstreeks 1875 gebouwde BOERDERIJ voor gemengd bedrijf van het kop-romp- en zij-langsdeeltype. De boerderij, hoofdonderdeel van het agrarisch complex "Ora et Labora", is van oorsprong mogelijk ouder en heeft waarschijnlijk in het interbellum wijzigingen ondergaan. De in een Ambachtelijk-traditionele stijl gebouwde, loodrecht op de weg staande boerderij staat vergezeld van diverse houten bijgebouwen en heeft een nog voor een belangrijk deel oorspronkelijk erf met ijzeren toegangshekken aan de oorspronkelijke gietijzeren hekpalen.

Omschrijving

De boerderij heeft een vanuit een rechthoekige plattegrond in schone, gele baksteen opgetrokken woongedeelte, waarachter het hogere en bredere bedrijfsgedeelte oprijst, dat eveneens een rechthoekige plattegrond heeft. Het woongedeelte staat onder een met geglazuurde kruispannen gedekt zadeldak met een gemetselde schoorsteen op de nok. Het bedrijfsgedeelte is voorzien van een zadeldak met wolfseinden en ongeglazuurde kruispannen. De voorgevel van het woonhuis is een symmetrische puntgevel met rechtgesloten gevelopeningen, een kleine tuit en smalle schouders. De top is voorzien van vlechtingen en een deklijst van grèstegels. Op de begane grond staan vier, met luiken behangen zesruits-vensters met schuiframen onder strekken van rode steen. Het tweede venster van links bevindt zich op de plaats waar zich ooit een deur bevond, wat wijst op een wijziging in de oorspronkelijke ruimte-indeling van het woongedeelte. De twee verdiepingsvensters hebben niet meer het oorspronkelijke formaat en waren aan de restanten van de ontlastingbogen te zien, oorspronkelijk hoger. In de top staat nog een klein venster. Aan de gevel zijn een twaalftal schieters bevestigd. De linker zijgevel bevat twee vensters en een deur. Uit het dakschild hierboven steekt een toegevoegde dakkapel. In de rechter zijgevel staan een smal, met een enkel luik behangen venster (links) en een breder venster met luiken, die beide onder strekken van rode steen staan. De gevel bevat verder een kelderluik, een klein venstertje tussen de andere vensters en een pal onder de dakrand staand luik, dat waarschijnlijk voor de graanzolder was bestemd. De voorzijde van het bedrijfsgedeelte rechts van het woongedeelte bevat de mendeuren, die door middel van een tussenstijl ("stiepel") van elkaar worden gescheiden. In de bovendorpel van de inrijdeuren staat de naam van de boerderij vermeld. Tussen de linker deurstijl en de bovendorpel is een kleine schoor geplaatst. De rechter deurstijl steekt iets boven de bovendorpel uit tot de voet van het dak van de schuur. De voorgevel van de schuur bevat verder een zolderluik pal onder het wolfsend en is voorzien van aan de vlechtingen bevestigde schieters. De rechter langsgevel is vernieuwd. De linker langsgevel verspringt met een krimp ten opzicht van het woongedeelte.

Het erf is aan de oprit voorzien van niet oorspronkelijke ijzeren toegangshekken, die zijn opgehangen aan de originele gietijzeren hekpijlers.

Waardering

De boerderij met bijbehorende hekpijlers onderdeel van het complex "Ora et Labora", is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde, de ensemblewaarde en de architectuurhistorische waarde.

-\tDe boerderij is van cultuurhistorisch belang als een goed voorbeeld van een voor de streek kenmerkend type met bijbehorende (wagen)schuren.

-\tDe boerderij heeft architectuurhistorische waarde vanwege de voor de bouwtijd karakteristieke vormgeving en detaillering.

-\tDe boerderij heeft ensemblewaarde vanwege de visuele en functionele samenhang tussen de boerderij en de bijgebouwen.

-\tDe boerderij is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 521935. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Boerderij (M) Boerderij(M1)

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1875
1875
globaal

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Boerderijen, molens en bedrijven Boerderij (M) Kop-rompboerderij
Boerderijen, molens en bedrijven Boerderij (M) Vlaamse schuur
Boerderijen, molens en bedrijven Boerderij (M) Langsdeelboerderij Zijlangsdeeltype

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
ambachtelijk-traditionele bouwtrant
stijlzuiver