Complexgegevens

Complexnummer
521935

Omschrijving

Inleiding

In de huidige vorm waarschijnlijk omstreeks 1875 gebouwd BOERDERIJCOMPLEX voor gemengd bedrijf van het kop-romptype (Vlaamse Schuur) met zij-langsdeel. De boerderij "Ora et Labora" is van oorsprong mogelijk ouder en heeft waarschijnlijk in het interbellum wijzigingen ondergaan. De in een Ambachtelijk-traditionele stijl gebouwde, dwars op de weg staande boerderij staat vergezeld van diverse houten bijgebouwen en heeft een nog voor een belangrijk deel oorspronkelijk erf met ijzeren toegangshekken aan de oorspronkelijke gietijzeren hekpalen.

Omschrijving

Het agrarisch complex is samengesteld uit een in baksteen opgetrokken boerderij, die loodrecht op de weg staat. Op het erf staan rechts naast en achter de boerderij een aantal grotendeels houten schuren. De boerderij is bereikbaar via over een sloot liggende bruggetjes.

Waardering

Het agrarisch complex is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische en de architectuurhistorische waarde.

-\tHet complex is van cultuurhistorisch belang als een goed voorbeeld van een voor de streek kenmerkend boerderijtype met bijbehorende (wagen)schuren.

-\tHet complex heeft architectuurhistorische waarde vanwege de voor de bouwtijd karakteristieke vormgeving en detaillering van zowel het hoofdgebouw als de bijgebouwen.

-\tHet complex heeft ensemblewaarde vanwege de visuele en functionele samenhang tussen de samenstellende onderdelen.

-\tHet complex is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid.