Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
523191
Complexnummer
523190 - Boerderijcomplex
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82874/186
Kadastrale aanduiding
Aalten O 617
Misterstraat 85, 7126 CC te Bredevoort

Omschrijving

Omschrijving

De woning is opgetrokken op een rechthoekig plattegrond over twee bouwlagen onder een schilddak. Het dak is bedekt met gesmoorde muldenpannen en ligt met de nok haaks op de weg. Op de uiteinden van de nok bevindt zich een gemetselde schoorsteen. De gevels hebben een bepleisterde en gemetselde plint en zijn op de hoeken voorzien van hoekpilasters. De gevels worden aan bovenzijde afgesloten door een gekorniste geprofileerde lijst.

De VOORGEVEL heeft vijf traveeën. Op de begane grond bevindt zich in het midden van de gevel de ingang bestaande uit een betegelde portiek en een houten deur met bovenlicht. Aan weerszijden van de ingang bevinden zich twee T-schuiframen met enkelruits bovenlicht. Op de verdieping heeft elke travee een tweeruits stolpraam met enkelruits bovenlicht. Alle ramen in de gevel worden aan bovenzijde afgesloten door een strek.

De LINKER ZIJGEVEL is vanaf de openbare weg niet zichtbaar en kan derhalve niet beschreven worden.

De ACHTERGEVEL is vanaf de openbare weg slechts ten dele zichtbaar: rechts in de gevel bevindt zich op de verdieping een staand raam dat wordt afgedekt door een houten luik en aan bovenzijde wordt afgesloten door een strek. Ongeveer in het midden van de gevel bevindt zich een plat gedekt tussenstuk dat de deel met de woning verbindt. Het tussenstuk is opgetrokken in baksteen en wordt aan bovenzijde bekroond door een bakstenen balustrade. Daar waar het tussenstuk aansluit op de deel is het dak van de deel opgewipt. In de gevel van het tussenstuk die naar de weg toegekeerd is bevindt zich een houten deur met enkelruits bovenlicht.

De RECHTER ZIJGEVEL heeft drie traveeën. Op de begane grond bevindt zich in elke travee een T-schuifraam met enkelruits bovenlicht. Op de verdieping heeft elke travee een tweeruits stolpraam met enkelruits bovenlicht. Alle ramen worden aan bovenzijde afgesloten door een strek.

Het INTERIEUR is niet bezocht.

De DEEL is opgetrokken op een rechthoekig plattegrond over een bouwlaag onder een zadeldak met de nok haaks op de straat. Het dak wordt afgesloten door windveren die aan de voorgevel zijde voorzien zijn van een decoratieve golfrand. Het linkerdakschild is bedekt met de gesmoorde muldenpan en het rechterdakschild is deels bedekt met de gesmoorde oud Hollandse pan en deel met de rode oud Hollandse pan. Halverwege de gevel loopt, over de gehele breedte van de gevel, een horizontale muizetandlijst met eronder een in baksteen uitgevoerd `boogfries'. In de top bevindt zich een rond raam met een gietijzeren tracering in de vorm van een bloem. Onder dit raam loopt eveneens een in baksteen uitgevoerde boogfries. De gevel is langs de dakrand voorzien van siermetselwerk in een `druipsteen'-achtige vorm. De jaartalankers in de gevel geven het jaartal 1906 aan.

In het midden van de VOORGEVEL bevindt zich een deeldeuropening die aan bovenzijde wordt afgesloten door een korfboog met aanzet- en sluitsteen. In de sluitsteen bevindt zich de tekst `D H t M / j t M / M F E'. De houten deeldeuren bevinden zich inpandig. Aan weerszijden van de deeldeuropening bevindt zich een half cirkelvormig afgesloten meerruits stalraam. Rechts in de gevel bevindt zich een houten staldeur die aan bovenzijde wordt afgesloten door een blinde segmentboog. Ter hoogte van de zolder bevinden zich twee half cirkelvormig afgesloten meerruits stalramen.

De LINKER ZIJGEVEL heeft -voor zover zichtbaar- drie staldeuren die aan bovenzijde worden afgesloten door een blinde segmentboog en vier meerruits stalramen.

De ACHTERGEVEL heeft vijf traveeën. De drie traveeën rechts in de gevel bevatten elk een raam voorzien van een onderdorpel en aan bovenzijde afgesloten door een strek. In de tweede travee van links bevindt zich een deur met bovenlicht voorzien van een geprofileerde omlijsting en aan bovenzijde afgesloten door een kroonlijst. In de eerste travee van links bevindt zich een met bakstenen dichtgezette opening waarin nu een stalraam geplaatst is.

De geveltop is voorzien van houtbeschot. In de gevel bevinden zich ook enkele ankers.

De RECHTER ZIJGEVEL heeft van links naar rechts vijf ramen afgewisseld door een staldeur. De getoogd afgesloten meerruits stalramen zijn aan bovenzijde voorzien van een segmentboog. De houten staldeuren worden afgesloten door een blinde segmentboog.

Waardering

HERENBOERDERIJ uit 1912 met aangrenzende SCHUUR uit 1906.

- Van architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een herenboerderij waarbij de deel losgekoppeld is van de woning. Het gebouw is in hoofdvorm en detaillering goed bewaard gebleven.

- Van stedebouwkundige waarde als onderdeel van een complex dat verder nog bestaat uit twee gekoppelde schuren en een wagenschuur. De boerderij is gesitueerd in een historisch gegroeid gebied dat wordt begrensd door de Misterstraat, de Goordiek en de Slingebeek.

- Van cultuurhistorische waarde vanwege de bestemming als boerderij welke verbonden is met de agrarische ontwikkeling van Nederland en Aalten in het bijzonder. Het object is van belang vanwege de verschijningsvorm die een ontwikkeling laat zien binnen het type Herenboerderijen waarbij de deel wordt losgekoppeld van de woning.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 523190. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Boerderij (M) Boerderij(M1)

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1906
1906
exact
Schuur
verbouwing
1912
1912
exact
Boerderij

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
ambachtelijk-traditionele bouwtrant
invloeden

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Kronnie, B. te ; Gelderland
aannemer / uitvoerder
Bouw boerderij