Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
523297
Complexnummer
523295 - Woningbouwcompl. De Arbeiderswoning
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82985/182
Kadastrale aanduiding
Amsterdam S 7044
Amsterdam S 7045
Amsterdam S 7043
Amsterdam S 7049
Amsterdam S 7041
Amsterdam S 7042
Amsterdam S 7047
Amsterdam S 7046
Amsterdam S 7048
Balistraat 135 A, 1094 JK te Amsterdam
Langkatstraat 2, 1094 HV te Amsterdam
Langkatstraat 4, 1094 HV te Amsterdam
Langkatstraat 6, 1094 HV te Amsterdam
Langkatstraat 8, 1094 HV te Amsterdam
Langkatstraat 10, 1094 HV te Amsterdam
Langkatstraat 12, 1094 HV te Amsterdam
Javaplein 20 A, 1094 HX te Amsterdam
Javaplein 22 A, 1094 HX te Amsterdam
Benkoelenstraat 1, 1094 HR te Amsterdam
Benkoelenstraat 3, 1094 HR te Amsterdam
Benkoelenstraat 5, 1094 HR te Amsterdam
Benkoelenstraat 7, 1094 HR te Amsterdam
Benkoelenstraat 9, 1094 HR te Amsterdam
Benkoelenstraat 11, 1094 HR te Amsterdam
Balistraat 135 B, 1094 JK te Amsterdam
Balistraat 135 C, 1094 JK te Amsterdam
Balistraat 137 C, 1094 JK te Amsterdam
Balistraat 137 A, 1094 JK te Amsterdam
Balistraat 137 B, 1094 JK te Amsterdam
Balistraat 137 D, 1094 JK te Amsterdam
Benkoelenstraat 13, 1094 HR te Amsterdam
Benkoelenstraat 15, 1094 HR te Amsterdam
Benkoelenstraat 17, 1094 HR te Amsterdam
Benkoelenstraat 19, 1094 HR te Amsterdam
Benkoelenstraat 21, 1094 HR te Amsterdam
Benkoelenstraat 23, 1094 HR te Amsterdam
Benkoelenstraat 25, 1094 HR te Amsterdam
Benkoelenstraat 27, 1094 HR te Amsterdam
Benkoelenstraat 29, 1094 HR te Amsterdam
Benkoelenstraat 31, 1094 HR te Amsterdam
Benkoelenstraat 33, 1094 HR te Amsterdam
Benkoelenstraat 35, 1094 HR te Amsterdam
Benkoelenstraat 37, 1094 HR te Amsterdam
Benkoelenstraat 39, 1094 HR te Amsterdam
Benkoelenstraat 41, 1094 HR te Amsterdam
Benkoelenstraat 43, 1094 HR te Amsterdam
Benkoelenstraat 45, 1094 HR te Amsterdam
Benkoelenstraat 47, 1094 HR te Amsterdam
Javaplein 20 B, 1094 HX te Amsterdam
Javaplein 20 C, 1094 HX te Amsterdam
Javaplein 20 D, 1094 HX te Amsterdam
Javaplein 22 B, 1094 HX te Amsterdam
Javaplein 22 C, 1094 HX te Amsterdam
Javaplein 22 D, 1094 HX te Amsterdam
Langkatstraat 14, 1094 HV te Amsterdam
Langkatstraat 16, 1094 HV te Amsterdam
Langkatstraat 18, 1094 HV te Amsterdam
Langkatstraat 20, 1094 HV te Amsterdam
Langkatstraat 22, 1094 HV te Amsterdam
Langkatstraat 24, 1094 HV te Amsterdam
Langkatstraat 26, 1094 HV te Amsterdam
Langkatstraat 28, 1094 HV te Amsterdam
Langkatstraat 30, 1094 HV te Amsterdam
Langkatstraat 32, 1094 HV te Amsterdam
Langkatstraat 34, 1094 HV te Amsterdam
Langkatstraat 36, 1094 HV te Amsterdam
Langkatstraat 38, 1094 HV te Amsterdam
Langkatstraat 40, 1094 HV te Amsterdam
Langkatstraat 42, 1094 HV te Amsterdam
Langkatstraat 44, 1094 HV te Amsterdam
Langkatstraat 46, 1094 HV te Amsterdam
Langkatstraat 48, 1094 HV te Amsterdam

Omschrijving

Inleiding

Gesloten woonblok (II) met inspringende hoeken en gemeenschappelijke binnentuinen, onderdeel van het WONINGBOUWCOMPLEX De Arbeiderswoning, bevattende 40 etagewoningen. Het is uitgevoerd in de trant van het Rationalisme naar ontwerp van H.P. Berlage (1856-1934) uit 1911-1915, die de twee omringende dwarsstraten introduceerde voor betere bezonning. Omschrijving

Het woonblok is vrijwel identiek aan woonblok III. Het gesloten woonblok is in baksteen (kruisverband) opgetrokken met vier bouwlagen op een vrijwel rechthoekige plattegrond met inspringende hoeken bij de uiteinden onder een met rode verbeterde holle pan gedekt afgeplat dak tussen eindgevels. De lange gevels tellen 24 vensterassen en worden gemarkeerd door 3 erkerpartijen en siermetselwerk. De dakschilden zijn uitgerust met bakgoten en bevatten enkele dakraampjes. De eindgevels worden bekroond door een schoorsteen. De entrees worden boven afgesloten door een rollaag en uitkragend siermetselwerk. Ter hoogte van de eerste verdieping bevindt zich onder de trappenhuis-erker een segmentboogvormig venster met twee gekoppelde draairamen. Ter weerszijden van het venster sluit een getrapte console van de erker aan, die vanaf de tweede verdieping van een rechthoekig grondvlak overgaat in een vijfzijdige uitbouw met overhoeks geplaatste casementen. De per verdieping gekoppelde ramen bevatten met uitzondering van de bovenste verdieping een onderraam met verticale roedenverdeling. Aan beide zijden van de trappenhuizen komen drie vensterassen voor, twee met schuiframen en één, de dichtst bijzijnde met smalle draairamen, onder als valraam uitgevoerde bovenlichten. De vensters zijn onderling verbonden door een dubbele sierlijst van ruw bewerkte strekken die zich over het gehele blok voortzet. Ter plaatse van het trappenhuis wordt deze echter onderbroken doordat hier de ramen halverwege de verdiepingsvloer zijn geplaatst. Alle ramen hebben rollagen en rusten op uitgemetselde vensterdorpels, met uitzondering van de ramen op de begane grond die rusten op natuurstenen dorpels. De gevel heeft voorts een door een rollaag afgesloten trasraam en wordt boven beëindigd door een ononderbroken daklijst met kleine natuurstenen consoles boven een sierlijst met bloktandfries.

De noordelijke en zuidelijke eindgevels, voorzien van uitgemetselde schouders, zijn gericht naar de doorgaande straten Javastraat en Balistraat en tellen beide drie vensterassen van de eerder beschreven twee venstertypen.

De korte gevels wijken in zoverre af van de lange gevels, doordat ze drie vensterassen hebben met schuiframen. De begane grond heeft aan de noordzijde (Javaplein) links van het trappenhuis een deur met getoogd bovenlicht. De deur wordt ontlast door een steens segmentboog.

De eindgevels zijn blind uitgevoerd.

Waardering

Het middelste woonblok (II) van het complex De Arbeiderswoning uit 1911-1915 is van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorisch en typologische waarde als kenmerkend voorbeeld van een rationalistisch blok arbeiderswoningen met gemeenschappelijke binnentuin, vormgegeven volgens de ideeën van de architect H.P. Berlage met aandacht voor goede oriëntatie en woningplattegronden en als vroeg voorbeeld van corporatieve woningwetbouw. Tevens heeft het woonblok ensemblewaarde wegens de architectonische, historisch-functionele en stedenbouwkundige realtie met de twee andere woonblokken van het complex.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 523295. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonhuis Woonblok

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1911
1915
exact

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Rationalisme
invloeden

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Berlage, H.P. ; Stad Amsterdam
architect / bouwkundige / constructeur