Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
523298
Complexnummer
523295 - Woningbouwcompl. De Arbeiderswoning
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82985/175
Kadastrale aanduiding
Amsterdam S 7028
Amsterdam S 7030
Amsterdam S 7027
Amsterdam S 7031
Amsterdam S 7026
Amsterdam S 7029
Balistraat 129 A, 1094 JJ te Amsterdam
Balistraat 131 A, 1094 JJ te Amsterdam
Balistraat 133 A, 1094 JJ te Amsterdam
Benkoelenstraat 2, 1094 HS te Amsterdam
Benkoelenstraat 4, 1094 HS te Amsterdam
Benkoelenstraat 6, 1094 HS te Amsterdam
Benkoelenstraat 8, 1094 HS te Amsterdam
Benkoelenstraat 10, 1094 HS te Amsterdam
Benkoelenstraat 12, 1094 HS te Amsterdam
Javastraat 128 A, 1094 HP te Amsterdam
Javastraat 130 A, 1094 HP te Amsterdam
Balistraat 129 B, 1094 JJ te Amsterdam
Balistraat 129 C, 1094 JJ te Amsterdam
Balistraat 129 D, 1094 JJ te Amsterdam
Balistraat 131 B, 1094 JJ te Amsterdam
Balistraat 131 C, 1094 JJ te Amsterdam
Balistraat 131 D, 1094 JJ te Amsterdam
Balistraat 133 B, 1094 JJ te Amsterdam
Balistraat 133 C, 1094 JJ te Amsterdam
Balistraat 133 D, 1094 JJ te Amsterdam
Benkoelenstraat 14, 1094 HS te Amsterdam
Benkoelenstraat 16, 1094 HS te Amsterdam
Benkoelenstraat 18, 1094 HS te Amsterdam
Benkoelenstraat 20, 1094 HS te Amsterdam
Benkoelenstraat 22, 1094 HS te Amsterdam
Benkoelenstraat 24, 1094 HS te Amsterdam
Benkoelenstraat 26, 1094 HS te Amsterdam
Benkoelenstraat 28, 1094 HS te Amsterdam
Benkoelenstraat 30, 1094 HS te Amsterdam
Benkoelenstraat 32, 1094 HS te Amsterdam
Benkoelenstraat 34, 1094 HS te Amsterdam
Benkoelenstraat 36, 1094 HS te Amsterdam
Benkoelenstraat 38, 1094 HS te Amsterdam
Javastraat 128 B, 1094 HP te Amsterdam
Benkoelenstraat 40, 1094 HS te Amsterdam
Benkoelenstraat 42, 1094 HS te Amsterdam
Benkoelenstraat 44, 1094 HS te Amsterdam
Benkoelenstraat 46, 1094 HS te Amsterdam
Benkoelenstraat 48, 1094 HS te Amsterdam
Javastraat 128 C, 1094 HP te Amsterdam
Javastraat 128 D, 1094 HP te Amsterdam
Javastraat 130 B, 1094 HP te Amsterdam
Javastraat 130 C, 1094 HP te Amsterdam

Omschrijving

Inleiding

U-vormig doch gesloten WOONBLOK (I), onderdeel van het WONINGBOUWCOMPLEX voor De Arbeiderswoning. Het is uitgevoerd in de trant van het Rationalisme naar ontwerp van H.P. Berlage 1856-1934) uit 1911-1915.

Omschrijving

Het westelijk WOONBLOK (I) heeft één langsgevel (Benkoelenstraat 2-12); het blok is op u-vormige grondslag met inspringende hoeken en de korte gevels aansluitend tegen andere - niet beschermde - bebouwing geplaatst. Het woonblok is in baksteen (kruisverband) opgetrokken met vierbouwlagen onder een met rode verbeterde holle pan gedekt afgeplat dak tussen eindgevels. De dakschilden zijn uitgerust met bakgoten en bevatten enkele dakraampjes. De eindgevels worden bekroond door een schoorsteen. De entrees worden boven afgesloten door een rollaag en uitkragend siermetselwerk. Ter hoogte van de eerste verdieping bevindt zich onder de trappenhuis-erker een segmentboogvormig venster met twee gekoppelde draairamen. Ter weerszijden van het venster sluit een getrapte console van de erker aan, die vanaf de tweede verdieping van een rechthoekig grondvlak overgaat in een vijfzijdige uitbouw met overhoeks geplaatste casementen. De per verdieping gekoppelde ramen bevatten met uitzondering van de bovenste verdieping een onderraam met verticale roedeverdeling. Aan beide zijden van de trappenhuizen komen drie vensterassen voor, twee met schuiframen en één, de dichtst bijzijnde met smalle draairamen, onder als valraamuitgevoerde bovenlichten. De vensters zijn onderling verbonden door een dubbele sierlijst van ruw bewerkte strekken die zich over het gehele blok voortzet. Ter plaatse van het trappenhuis wordt deze echter onderbroken doordat hier de ramen halverwege de verdiepingsvloer zijn geplaatst. Alle ramen hebben rollagen en rusten op uitgemetselde vensterdorpels, met uitzondering van de ramen op de begane grond die rusten op natuurstenen dorpels. De gevel bezit voorts een door een rollaag afgesloten trasraam en wordt boven beëindigd door een ononderbroken daklijst met kleine natuurstenen consoles boven een sierlijst met bloktandfries.

De korte gevel, gelegen aan de noordzijde (Javastraat), is asymmetrisch van opzet doordat de rechter beuk drie in plaats van vier vensterassen telt. De korte gevel aan de zuidzijde (Balistraat), heeft op de rechterhoek een zelfde asymmetrische indeling. Het linker gedeelte van de gevel heeft drie vensterassen; de ingangspartij bevindt zich vlak in de gevel.

Waardering

Het westelijk woonblok (I) van het complex De Arbeiderswoning uit 1911-1915 is van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorische- en typologische waarde als kenmerkend voorbeeld van een blok rationalistische arbeiderswoningen, vormgegeven volgens de ideeën van de architect H.P. Berlage en als vroeg voorbeeld van corporatieve woningwetbouw. Tevens heeft het blok ensemblewaarde wegens de architectonische, historisch-functionele en stedenbouwkundige relatie met de twee andere woonblokken van het complex.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 523295. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonhuis Woonblok

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1911
1915
exact

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Rationalisme
invloeden

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Berlage, H.P. ; Stad Amsterdam
architect / bouwkundige / constructeur