Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
523304
Complexnummer
523302 - Complex Gerardus Majella
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82983/193
Kadastrale aanduiding
Amsterdam W 8777
Amsterdam W 8776
Obiplein 2, 1094 RB te Amsterdam
Ambonplein 55, 1094 PW te Amsterdam

Omschrijving

Inleiding

Voormalige PASTORIE (2), St. Vincentiushuis, gebouwd als onderdeel van het COMPLEX Gerardus Majellakerk door de architect Jan Stuyt, 1926 in rationalistische trant.

Het vrijliggende hoekpand met een restant van de voormalige tuinmuur is aan de noord/noordwestzijde van het complex gesitueerd op de hoek Ambonstraat en Obiplein.

Omschrijving

Het pand heeft een samengesteld grondplan, telt drie bouwlagen onder een samengesteld afgeplat dak. Op het afgeplatte deel van het van een bakgoot voorziene dak, met daarin verscheidene dakramen, twee schoorstenen. De gevels zijn in baksteen (kruisverband) opgetrokken en hebben in het trasraam omlopende zandstenen speklagen en een hardstenen plint. De overgang naar de verdiepingen wordt geleed door een zandstenen speklaag en een geprofileerde lijst van hetzelfde materiaal. De gevels worden onder het dakoverstek beëindigd door een omlopend fries van siermetselwerk in een zigzaglijst met blauwe tegels in een gepleisterd fond. Daaronder bevindt zich een geprofileerde, zandstenen lijst. Alle vensters zijn recht gesloten. De voorkomende raamtypen variëren van enkelvoudig schuifraam (beperkt tot de eerste bouwlaag), stolpramen (die het meeste voorkomen) met gedeeld, als klapraam uitgevoerd, bovenlicht en driestrooksvensters die alleen in de linker zijgevel voorkomen en als trappenhuislicht in de voorgevel. De vensters rusten alle op natuurstenen lekdorpels.

De vijf traveeën brede voorgevel aan het Obiplein heeft in de linkerpartij een terugspringend deel met boven de voordeur per verdieping drie gekoppelde trappenhuisvensters met glas-in-lood en bovenlichten. Tezamen met de, ter hoogte van de verdiepingsvloeren aanwezige hardstenen tekstloze gevelstenen met profiellijst, markeren zij de middenas. Het lage deurkozijn rust op hardstenen neuten en dito dorpel. De met een deurruitje uitgeruste oorspronkelijke paneeldeur wordt door een zijlicht aan elk zijde geflankeerd. Een speklaag die als het ware het ondiepe portiek ontlast, zet zich ter hoogte van de wisseldorpels van de drie gekoppelde enkelvoudige schuiframen in het linker deel voort. Alleen op de tweede verdieping komen voorts nog twee vensters van het standaardtype met stolpraam voor. Het naar voren komende rechterdeel van de gevel heeft twee vensterassen waarin op de begane grond twee gekoppelde enkelvoudige ramen en op elke verdieping twee stolpramen voorkomen.

Aansluitend op de voorgevel zet zich evenwijdig aan de straat een gemetselde tuinmuur voort, met daarin zeven met siermetselwerk ingevulde rondbogen die door een dubbele ezelsrug worden gedekt. De tuinmuur leidt na een rechte hoek door middel van vijf bogen naar het achter gelegen kerkgebouw. De linker zijgevel bevat drie vensterassen en per verdieping een driestrooksvenster met uitzondering van de middenas waar in de eerste en derde bouwlaag twee stolpramen zijn geplaatst.

De achtergevel vertoont met de voorgevel overeenkomsten in vensterschikking en in het verspringen van de gevel, maar is gepuntspiegeld. Evenals in de voorzijde springt in de achtergevel het linkerdeel van de gevel terug. De gevel kent drie vensterassen waarvan de twee linker overeenkomen met de vensterassen uit het rechterdeel van de voorgevel. De derde vensteras, waar zich in de voorgevel het trappenhuis bevindt, bevat gepaarde valraampjes op de verdiepingen en één op de begane grond. Het risalerende rechterdeel heeft rechts een deur met sierroede en dito bovenlicht. Op de bovenste verdieping bevinden zich twee stolpramen.

De rechter zijgevel is symmetrisch ingedeeld met een middenas waarin een zich paneeldeur met bovenlicht en sierroede bevindt. Op elke verdieping komt een stolpraam van het standaardtype voor. Links en rechts van deze as komen deze zelfde ramen voor, behalve op de begane grond waar zich twee gekoppelde schuiframen bevinden.

Waardering

Het voormalig St. Vincentiushuis uit 1926 met restant van de tuinmuur is van algemeen belang wegens architectuurhistorische waarde. Tevens van en cultuur- historische waarde als illustratie van maatschappelijke ontwikkelingen binnen het katholicisme, waarbij kerkelijke-, en schoolgebouwen worden geconcentreerd. Voorts ensemble waarde vanwege de architectonische, ruimtelijke- en historisch- functionele relatie met de overige complexonderdelen van het Gerardus Majellacomplex.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 523302. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Religieuze gebouwen Kerkelijke dienstwoning Pastorie(F)

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1926
1926
exact

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Rationalisme
invloeden

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Stuyt, J. ; Stad Amsterdam
architect / bouwkundige / constructeur