Complexgegevens

Complexnummer
523302

Omschrijving

Inleiding

Complex bestaande uit een voormalige KERK en vier SCHOLEN, een PASTORIE en een ZUSTERHUIS, gezamenlijk de R.K enclave rond de Gerardus Majellakerk vormend. De oorspronkelijke bestemming van de gebouwen was dienstig aan de maatschappij, geleid vanuit het rooms-katholiek gedachtengoed. Het complex is tot stand gekomen volgens een plan uit 1926, van de hand van architect Jan Stuyt (1868-1934). De kerk (centraalbouw met twaalfzijdig tentdak) is uitgevoerd in de Neo-Romaanse stijl. De bijgebouwen zijn ontworpen in rationalistische trant.

N.B. Het moderne pand, gelegen op de zuid-westelijke hoek (Ambonplein hoek Batjanstraat) waar zich indertijd ook een school heeft bevonden, komt niet voor rijksbescherming in aanmerking.

Omschrijving

Het complex, gelegen in het zuidelijke gedeelte van de Indische Buurt, wordt door de straten Ambonstraat, Obiplein, Batjanstraat en Halmaheirastraat ingesloten. Centraal ligt de voormalige kerk met hoog, twaalfzijdig tentdank met de ingang aan de korte westelijke zijde van het rechthoekig terrein. Het complex bevat de volgende onderdelen: 1: De Gerardus Majella KERK, centraal op het Ambonplein 61; 63; 65; 67; 69; 71; 73; 75; 77; 79

2: noordwesthoek Ambonplein 55/Obiplein 2: PASTORIE/Vincentiushuis met tuinmuur

3: noordzijde Obiplein 14; 16, ter hoogte van het koor: ZUSTERHUIS "Sint Theresia"

4: noordoosthoek Obiplein 18: MEISJESSCHOOL L.O.

5: oostzijde Halmaheirastraat 28: Pastoor Hesseveld L.O. SCHOOL (voormalige kinderbewaarplaats)

6: zuidoostzijde Halmaheirastraat 30: St. Vincentius voormalige U.L.O. JONGENSSCHOOL

7: zuidzijde Batjanstraat 13: SCHOOL.

Waardering

Het kerkelijk complex bestaande uit Gerardus Majellakerk en bijgebouwen, gebouwd in 1926 is van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorische waarde als kenmerkend voorbeeld van een vroeg-twintigste eeuws Rooms Katholiek complex, in rationalistische trant met neo-romaanse details. Het complex van de Gerardus Majellakerk heeft stedenbouwkundige ensemblewaarde vanwege het beeldbepalend silhouet van de prominent gesitueerde centraalbouw en de architectonische, historisch-functionele- en ruimtelijke relatie van de verschillende complexonderdelen.