Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
523305
Complexnummer
523302 - Complex Gerardus Majella
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82983/197
Kadastrale aanduiding
Amsterdam W 8759
Obiplein 14, 1094 RB te Amsterdam
Obiplein 16, 1094 RB te Amsterdam

Omschrijving

Inleiding

Voormalig ZUSTERHUIS St. Theresia (3), gebouwd als onderdeel van het COMPLEX Gerardus Majellakerk door architect Jan Stuyt, 1926. Het vrijliggende pand, in de rationalistische trant is ten opzichte van de kerk aan de noordzijde gesitueerd.

Het pand is met de brede gevel, die rechts licht risaleert, direct aan het trottoir gelegen. Links verbindt een hoge tuinmuur de gevel met de naast gelegen klaslokalen.

Omschrijving

Het langwerpige pand, dat evenwijdig aan de straat is gelegen heeft een samengesteld grondplan, telt twee bouwlagen en een zolderverdieping onder een samengesteld omlopend, overkragend schilddak op gesneden klossen. Het dak kent een afgeplat deel en een hoger schilddak met de nokas dwars op de straat geplaatst. In de dakschilden komen aangekapte dakkapellen voor. De gevels zijn in baksteen (kruisverband) opgetrokken en ter hoogte van de plint voorzien van een omlopende sierband van rode baksteen voorafgegaan door een streklaag in rode baksteen. De vensters op de begane grond zijn alle door een natuurstenen latei, waarin uitgespaard een accoladeboog-versiering, recht gesloten; de vensters op de verdieping worden door een steens rondboog met uitgemetselde platte laag beëindigd. De vensters bevatten veelal stalen kozijnen (de ramen boven zijn voorzien van helder glas in lood) die rusten op natuurstenen lekdorpels.

De voorgevel heeft een terugwijkend linkerdeel van zes traveeën. Vijf traveeën zijn voorzien van gekoppelde vensters zoals hiervoor beschreven. In de op een na rechter travee bevindt zich een rondafgesloten portiek met siersmeedijzeren hekwerk, door terugliggende en uitgemetselde steens bogen geaccentueerd. De vleugel(stroken)deuren zijn voorzien van zwaar uitgevoerd beslag. Boven het portiek, gescheiden door een gevelsteen met tekst 'ZUSTERHUIS / ST. THERESIA', zijn drie kleine varianten van de rondboogramen op de verdieping aanwezig. Corresponderend met de muurdammen tussen de vensters komen in de dakschilden vijf dakkapellen voor met aangekapt zinken dakje, waarop een piron. Het rechterdeel van de gevel heeft op de begane grond vijf naast elkaar geplaatste raampjes onder een doorlopende natuurstenen latei zoals beschreven. Op de verdieping bevindt zich een rondboogvormig driestrooksraam van de kapel waarvan de kop het dakschild doorbreekt en het fries van siermetselwerk van gele en zwartgeteerde baksteen doorbreekt.

De linker zijgevel achter de hoge tuinmuur, heeft op de verdieping twee rondboogramen van het standaardtype en een dakkapel zoals eerder beschreven.

De achtergevel kent een wijkende middenpartij met in elk deel een samengesteld kozijn; op de verdieping komen de standaardtype ramen voor, drie aan elke zijde, maar in het midden zijn deze per paar gekoppeld. In het dakschild hierboven komen twee dakkapellen voor.

De rechter zijgevel bevat drie traveeën met gekoppelde rondboogvensters en een fries van siermetselwerk. Links op de begane grond, bevindt zich een vleugel(stroken)deur met beslag als in de voorgevel voorkomt. Het kozijn rust op hardstenen neuten en dito dorpel en bevat boven een drieruits bovenlicht. De ramen rechts zijn van het standaardtype evenals de vensters op de verdieping.

Waardering

Het voormalig zusterhuis St. Theresa uit 1926 is van algemeen belang wegens architectuurhistorische waarden. Tevens van cultuurhistorische waarde als illustratie van maatschappelijke ontwikkelingen binnen het katholicisme, waarbij kerkelijke en onderwijsgebouwen worden geconcentreerd. Tevens ensemblewaarde vanwege de architectonische, ruimtelijke en historisch-functionele relatie met de overige complexonderdelen.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 523302. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Religieuze gebouwen Klooster, kloosteronderdl Klooster Zusterhuis

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1926
1926
exact

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Rationalisme
invloeden

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Stuyt, J. ; Stad Amsterdam
architect / bouwkundige / constructeur