Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
523915
Complexnummer
523914 - -
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82880/175
Kadastrale aanduiding
Valburg F 1956
Valburg F 1957
Veldstraat 57, 6671 BW te Zetten

Omschrijving

Omschrijving

BOERDERIJ (A) met tussenlid en aangrenzende schuur zijn gelegen op een samengestelde plattegrond waarbij de voorgevel van de schuur ten opzichte van het voorhuis, terugligt. De in baksteen (kruisverband) opgetrokken boerderij bezit in het voorhuis twee bouwlagen, een kelder en zolderverdieping. Het van gebroken dakschilden voorziene Mansardedak, waarin in beide zijgevels dakappellen zijn geplaatst en op de nok twee schoorstenen, is belegd met gesmoorde Muldenpannen. Zowel de schuine zijden van de voor- als achtergevels alsook de zijgevels worden door een omlopend, uitkragende tandfries beëindigd. De vensters van het voorhuis die begane gronds van luiken zijn voorzien, bestaand uit stroken en ter plaatse van de bovenlichten van de ramen persiënnes, zijn van een standaardtype en bevatten een 1½ steens strek en een uitgemetselde lekdorpel. De ramen betreffen schuiframen met glas in lood bovenlichten. Alleen in de geveltop komt een keperboogvormig raampje voor met siermetselwerk dat wigvormig tot de kruin reikt. Ter bevordering van de duidelijkheid van de beschrijving zullen de bouwvolumen boerderij met achterhuis en schuur met tussenlid gescheiden worden.

De VOORGEVEL van het voorhuis met omlopende gecementeerde plint, is symmetrisch ingedeeld met in de centrale as de voordeur. De tussen twee lage vooruitstekende muurdammen geklemde paneeldeur onder een glas in loodraam bovenlicht, rust op hardstenen neuten en dito dorpel. Ter weerszijden komt een gekoppeld schuifraam voor. De verdieping bezit eveneens drie schuiframen waarvan die in de middenas smaller is en geplaatst onder een eerder genoemd keperboogvormig raampje in de kruin van de gebroken topgevel.

De LINKER ZIJGEVEL bevat in het voorhuis-gedeelte drie schuiframen als die in de voorgevel voorkomen. In het dakschild twee aangekapte dakkapellen met gekoppelde ramen. In het achterhuis bevinden zich drie getoogde meerruits stalraampjes (waarvan het bovendeel als klapraam is uitgevoerd) gevat tussen een rollaag en een uitgemetselde lekdorpel.

De symmetrisch ingedeelde ACHTERGEVEL bevat ter weerszijden van de beglaasde naar achter geplaatste deeldeuren (met de linker bestaand uit een onder- en bovendeur) onder een 1½ steens segmentboog, een getoogd staldeurtje onder een steens segmentboog. Boven de muurankers die de zolderverdieping aangeven, komen twee 3x2-ruits raampjes voor. Onder de kruin van de gevel is een door acht roeden onderverdeeld rondraampje aanwezig. De RECHTER ZIJGEVEL wordt door het tussenlid naar de aangrenzende schuur onderbroken. Ter plaatse van het voorhuis zijn twee vensters aanwezig waarvan links een schuifraam en rechts gekoppelde schuiframen. In het dakschild bevindt zich een aangekapte dakkapel met tweemaal drie gekoppelde ramen. In het achter komen drie stalraampjes voor van het eerder beschreven getoogde type.

Het korte tussenlid van woonhuis naar bijschuur bezit aan de voorzijde een identieke deur onder 4x2-ruits bovenlicht, als in het voorhuis voorkomt. In de achterzijde is een gekoppeld raampje geplaatst.

De VOORGEVEL van de bijschuur bevat twee moderne ramen met erboven 2x5-ruits keperboogvormig raampje.

De LINKER ZIJGEVEL bevat vanaf het tussenlid twee stalraampjes van het standaardtype.

De ACHTERGEVEL wordt begane gronds ingenomen door rechts deeldeuren met twee scharnierende helften in de linkerdeur en rechts twee naast elkaar geplaatste staldeurtjes onder een steense segmentboog. In de middenas komt op de zolderverdieping een getoogd luik voor.

De RECHTER ZIJGEVEL telt enkel drie standaard stalraampjes.

Het eenvoudige INTERIEUR van het woonhuis valt op door zijn hoge mate van gaafheid. De hal, waarin een bordestrap, bezit een terrazzo-vloer. De paneeldeuren zijn alle aanwezig. Schuifdeuren scheiden de kamer en suite af waarin stucplafonds en marmeren schouw voorkomen. De plafonds van de kamers op de verdieping zijn veelal voorzien van oorspronkelijke gehoute triplexplaten. Het achterhuis bevat een schuur met drie gebintvakken en grupstal.

In het tussenlid is de keuken ondergebracht die leidt naar de waskeuken in het voorste gedeelte van de bijschuur die verder dienst doet als kleinveestal.

Waardering

BOERDERIJ met bijschuur.

- Van architectuurhistorisch belang als goed en gaaf voorbeeld van een boerderij met schuur in traditionele ambachtelijke bouwstijl.

- Van stedenbouwkundig belang vanwege zijn ligging aan de Veldstraat even buiten het centrum van Zetten en de relatie met de overige complexonderdelen.

- Van cultuurhistorisch belang vanwege de herinnering aan de voor de Betuwe belangrijke fruitteelt als belangrijkste middel van bestaan.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 523914. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Boerderij (M) Boerderij(M1)

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1929
1929
globaal

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
ambachtelijk-traditionele bouwtrant
invloeden